Arktis havsis smälterDen arktiska havsisen nådde mellan åren 2011 och 2020 sin lägsta nivå sedan åtminstone 1850-talet.


Det slår IPCC fast i sin senaste rapport, som varnar för att den första helt isfria sommaren sannolikt inträffar innan 2050.

Isarna krymper


Världens glaciärer är på tillbakagång. Sedan 1950-talet har världens glaciärer dragit sig tillbaka i en utsträckning som sannolikt inte har skett på åtminstone 2000 år, enligt IPCC-rapporten.

Nästan alla glaciärer och inlandsisar i världen smälter nu av kraftigt och enligt IPCC står de tillsammans för 42% av hela havsytehöjningen. Inlandsisarnas avsmältning har till och med fyrdubblats sedan 1990-talet. De kommer att fortsätta smälta i åtminstone hundratals år. Golfströmmen, som gör klimatet varmare i Nordeuropa, försvagas av smältvatten från Grönland.

Den arktiska havsisen bidrar inte till havsnivåhöjningen men är ett tydligt tecken på att vårt klimat förändrats. När den krymper så ersätts den ljusa ytan som reflekterar bort en del av solljuset och det bidrar till uppvärmningen. Den arktiska havsisens utsträckning under september, den månad då isen är som minst utbredd, har minskat med 44 procent sedan 1979, enligt data från amerikanska National Snow & Ice Data Centers.

Nedanför kan du jämföra isens utsträckning i september 1979 med isen i september 2020.

Dra i reglaget.Havsisen varierar under året


Hur stor del av det arktiska havet som är istäckt varierar mycket under ett år. Efter vinterns kyla brukar isen vara som mest utbredd i mars, för att under våren och sommaren smälta och nå sin lägsta punkt i september.

Därefter börjar årstidscykeln om.Istäcket blir mindre och mindre


Det arktiska området drabbas särskilt hårt av klimatförändringen. Enligt den senaste IPCC-rapporten motsvarar uppvärmningen i Arktis dubbla den globala uppvärmningen.

Tittar vi på en graf över den arktiska isens utsträckning över tid så ser vi en tydligt nedåtgående trend. Vi visar här isens utsträckning som andel av 1979 års medelvärde.

Istäcket 1980-2021


Istäckets utsträckning varje given månad, som procent av isens utsträckning motsvarande månad år 1979, tolv månaders rullande medelvärde. Källa: NSIDC

Om vi istället bara ser till isen när den är som minst så ser den nedåtgående trenden ännu mer drastisk ut. Här jämför vi den arktiska isens utsträckning i september varje år, jämfört med september 1979.


Istäcket i september


Istäckets utsträckning i september varje år, som procent av isens utsträckning i september 1979. Källa: NSIDC


Tittar man på satellitbilder över isens utsträckning så ser man tydligt hur septemberisen efter år 2000 stadigt krymper. Fortsätt scrolla för att se förändringen.

Septemberisen, år för år


1979


Andel av 1979: 100%

Forskarna bakom IPCC:s rapport tror att sommarisen nu är mindre än den har varit under de senaste tusen åren.

Källor och metod


Kartdata kommer National Snow & Ice Data Centers data- och bildarkiv

Data kring den arktiska isens utsträckning kommer från National Snow & Ice Data Centers

Grafen över istäckets utsträckning månad för månad, 1980-2021 använder 1979 års månader som referensperiod. Tidsserien visas som ett 12 månaders rullande medelvärde.

Grafen över istäckets utsträckning i september varje år använder september 1979 som referensperiod.

VisaOla Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 29 augusti 2021

Uppdaterad: 20 oktober 2022