Kvartals­rapport


corona


Så såg det ut när Europa stängde ner


Efter att pandemin slog till i början av mars infördes restriktioner i många europeiska länder. Vi ska undersöka hur det påverkade olika delar av samhället genom att titta på det andra kvartalet 2020 ur ett fågelperspektiv.Nedstängningen av Europa

Vi börjar med att titta på hur pandemin eller restriktionerna påverkade befolkningens rörelsemönster.

Kartan visar hur invånarna i landet har rört sig över tidsperioden. Är det rött så har invånarna rört sig mindre än vanligt.

Mörkgrön betyder alltså större rörelse i landet, men behöver inte betyda att rörelsemönstret ser likadant ut som i ett annat mörkgrönt land.

För intresserade - metodik bakom kartan

Grafiken bygger på Google Mobility Report som visar skillnaden i hur folk rört sig i förhållande till en referensperiod i början av året. Vi tittar på variabeln "Detaljhandel och rekreation", vilket är rörelsemönster på till exempel affärer, restauranger, caféer, gallerior, museum, bibliotek och biografer.

För varje dag i källmaterialet kan man läsa ut hur stor rörlighet det var i förhållande till jämförelseperioden.

Vi har bearbetat materialet - istället för att titta på de dagliga sifforna använder vi en rullande tvåveckors-period. Vidare har värdet skalats om utifrån landets högsta och lägsta värde under perioden. Detta innebär att värdet på rörligheten för varje land ligger mellan 0 (lägsta för landet ) och 1 (högsta för landet). Jämför man den understa bilden med den ovanför ser man att alla kurvor har sin botten längst ner i grafen i den understa bilden.

Nedan kan du se hur vi bearbetat data:

Sverige är det gula strecket i bilderna, och vi ser ut att ha haft den minsta skillnaden i rörelsemönstret, vilket också stämmer med de jämförelsevis lättare restriktionerna som Sverige införde.

RådataRullande medelvärde två veckorSkalning och rullande medelvärdeVisa

I grafen nedan ser vi hela tidsperioden. Varje linje av prickar är ett land och varje prick är en dag. Det svarta strecket är det genomsnittliga värdet. Högt upp i grafen är hög rörlighet, och långt ner är låg rörlighet.


En brant nedgång skedde i slutet av mars. Låg aktivitet i april men i maj börjar det klättra uppåt igen. I slutet av juni börjar de flesta länder komma tillbaka till ett mer normalt läge.


Minskad aktivitet

Nu ska vi i ett antal grafer titta på hur nedstängningen påverkade utrikesflyg och hotellbesök. Vi jämför andra kvartalet 2019 med andra kvartalet 2020.

 

Internationellt flygande år 2:a kvartalet 2019.

Här ser vi hur många internationella flygningar som avgick och ankom i de olika länderna.

2019 var det flest flyg till och från Storbritannien och Tyskland, båda med fler än 110 000 flygningar.


Internationellt flygande under nedstängningen

Här ser vi hur flygandet minskade. De stora cirklarna visar andra kvartalet år 2020 och de mindre cirklarna ligger kvar på andra kvartalet 2019.

Restriktionerna påverkade internationella flygningar mycket - de flesta länder hade en minskning på mer än 85%.


Utländska besökare på hotell

Nu tittar vi på antalet besök på hotell.

Siffrorna gäller alla typer av bokningar, både affärsresor och turister.

Spanien visar ett stort tapp på ungefär 99,2% av alla bokningar.

Storbritannien, Belgien och Frankrike visas inte eftersom det saknas statistik för dem andra kvartalet år 2020.


Inhemska besökare på hotell

Nu tittar vi istället på besökare som kommer från det egna landet.

Här har samtliga länder en minskning på minst 55%.

Storbritannien, Belgien och Frankrike visas inte eftersom det saknas statistik för dem andra kvartalet år 2020.


Arbete och ekonomi

Vi går vidare med några nedslag inom arbete och ekonomi, här tittar vi enbart på år 2020 och jämför första och andra kvartalet.

 

Anställningar första och andra kvartalet 2020

Här ser vi antalet personer som har någon form av anställning och hur det förändrats från det första till det andra kvartalet 2020.

Siffrorna är per miljon invånare, för att kunna jämföra länder med olika stor befolkning.


BNP per miljon invånare

BNP är en förkortning på bruttonationalprodukt och är helt enkelt värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett helt år.

Två länder kan ha ungefär samma minskning i procent, men stor skillnad när man tittar på det faktiska värdet, vilket man ser på avståndet mellan cirklarna.

Polens BNP minskade med 11,6%. Frankrikes minskade med 11,5%. Jämför man avståndet mellan den övre och undre cirkeln för bägge länderna är avståndet större för Frankrike- alltså är tappet i Euro större för Frankrike.


Import

Så här har mängden varor och tjänster som länderna köper in minskat mellan första och andra kvartalet 2020.


Export

Så här har mängden varor och tjänster som länderna sålt till andra länder minskat mellan första och andra kvartalet 2020.


Hushållens konsumtion

Här ser vi delen av BNP som utgörs av hushållens konsumtion och hur den förändrats, även här per miljon invånare så att vi kan jämföra länderna emellan.


Utforska materialet

Jämför andra kvartalet år 2020 med
Siffror som

Kvartalsrapport för Sverige 2:a kvartalet år 2020, jämförelse med 1:a kvartalet år 2020 gällande totalt i landet

BNP
miljoner Euro
−7,7%
2020 2:a kv. 110 336
2020 1:a kv. 119 519
Hushållens konsumtion
miljoner Euro
−7,6%
2020 2:a kv. 48 885
2020 1:a kv. 52 892
Anställningar
antal personer
−1,4%
2020 2:a kv. 5 027 000
2020 1:a kv. 5 099 200
Import
miljoner Euro
−13,1%
2020 2:a kv. 42 637
2020 1:a kv. 49 050
Export
miljoner Euro
−16,3%
2020 2:a kv. 46 674
2020 1:a kv. 55 766
Utrikesflyg
starter eller landningar
−86,9%
2020 2:a kv. 2 026
2020 1:a kv. 15 442
Hotell, utländska besökare
besök/nätter
−72,1%
2020 2:a kv. 222 572
2020 1:a kv. 797 109
Hotell, inhemska besökare
besök/nätter
−27,1%
2020 2:a kv. 2 789 440
2020 1:a kv. 3 827 363

Källor och metod

Nedstängning

Google - Community Mobility Reports. Hämtad den 21 september. Se avsnitt Mer om grafiken kring nedstängningen för detaljer.

Flyg

OpenSky - Crowdsourced air traffic data from The OpenSky Network 2020 Matchning på flygplatskoder för geografisk bestämning. Ingen filtrering görs på storlek eller typ av flygplats eller storlek eller typ av luftfarkost.

Boende på hotell

Eurostat - Arrivals at tourist accommodation establishments - monthly data Månatligt data som summerats till kvartal.

Anställningar

Eurostat - Employment by NACE Rev.2 - thousand persons

BNP

Eurostat - Gross domestic product, current prices teina010 Säsongs - och kalenderjusterade siffror.

Befolkning, används för att räkna ut per miljon invånare

Eurostat - Population and employment

Befolkningssiffrona används för att räkna ut jämförelsetalen per miljon invånare för de andra datakällorna. Befolkningens storlek under kvartalet delas med värdet för kvartalet och multipliceras med en miljon och avrundas.

Export och Import

Eurostat - Exports and imports by Member States of the EU/third countries (Alla länder utom Norge)


SSB.NO - External trade in goods Varor Norge


SSB.NO - External trade in services Tjänster Norge

Hushållens konsumtion

Eurostat - Final consumption expenditure of households and NPISH, current prices

Visa

Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 10 Oktober 2020