Corona i USA:s delstater


USA är stort med sina 320 miljoner invånare och en yta ungefär lika stor som Europa. Coronavirusets framfart har sett väldigt olika ut i olika delar av landet och vi ska titta närmare på hur det har sett ut i ett antal delstater.

Efter artikeln finns en del där du själv kan utforska materialet - tryck på knappen nedan för att komma dit direkt.

Länders utveckling i kurvor


Det finns även en äldre artikel, med samma upplägg som den här, med fokus på Corona i världens länder.

Vi tittar på utvecklingen av antalet dödsfall och antalet diagnostiserade fall genom ett rullande medelvärde på sju dagar.

Dödsfallen ser ut att ligga ett par veckor efter diagnostiserade fall, så även om antalet diagnostiserade fall börjar sjunka kan det ta ett par veckor innan antal dödsfall också börjar sjunka.


Bekräftade fall i USA

Det här är antalet bekräftade fall av Covid-19 i USA. Vi ser en stor ökning sedan början av juni.

Vi ser också en tidigare topp i mitten av april, då nordöstra USA hade ett stort utbrott.


Dödsfall i USA

Nu tittar vi på antalet dödsfall i Covid-19. Vi ser en tydlig topp i slutet av april. Efter det är det en långsam nedgång fram till juli ungefär - som avslutas med en plötsligt ökning. Den kom av att ett stort antal dödsfall rapporterades in i efterhand i New Jersey.

Vi ser att dödsfallen har börjat öka igen på slutet av kurvan.

Nu ska vi titta på några av de delstater som drabbades hårt i april- och de som drabbats hårdare under sommaren. Vi tittar på delstater som ligger nära varandra geografiskt.


Sjukdomsfall


New York, New Jersey och Michigan

Här är antal konstaterade fall per en miljon invånare.

De här staterna var hårdast drabbade i mitten av april.

New York hade som mest ungefär 500 nya diagnostiserade fall per en miljon invånare och dag. Det är ungefär fem gånger så många som USA som helhet hade under samma period.


Dödsfall


New York, New Jersey och Michigan

Tittar vi istället på dödsfallen ser vi skillnaderna mellan staterna ännu tydligare. Delstaten New York hade under de mest intensiva dagarna ungefär ungefär 50 dödsfall per en miljon invånare och dag. USA som helhet hade ungefär fem dödsfall per en miljon.

Sverige hade under sin hittills värsta period ungefär tio dödsfall per miljon invånare och dag.

Vi går vidare och tittar på ett antal stater till innan du får utforska materialet själv.


Sjukdomsfall


Arizona, Nevada och Kalifornien


Dödsfall


Arizona, Nevada och Kalifornien


Sjukdomsfall


Texas, Oklahoma och New Mexico


Dödsfall


Texas, Oklahoma och New Mexico


Sjukdomsfall


Mississippi, Louisiana och Arkansas


Dödsfall


Mississippi, Louisiana och Arkansas


Sjukdomsfall


Georgia, Alabama och Tennessee


Dödsfall


Georgia, Alabama och Tennessee


Sjukdomsfall


Florida och South Carolina


Dödsfall


Florida och South Carolina

Nyfiken på hur kurvorna ser ut i andra länder? Klicka här för att komma till en genomgång.


Utforska materialet

Vill du fortsätta utforska? Använd verktygen nedan.

Vi uppmuntrar till att försöka titta på materialet på flera sätt, klicka gärna runt på rutorna för att få en så bred bild som möjligt av utveckligen.

Prova att trycka på rutorna nedan för att ändra hur grafen visas, du väljer länder längst ner.

Ordlista:


Tidsaxel - Kronologisk: Visar utvecklingen över tid


Tidsaxel - Toppcentrerad Placerar kurvornas högsta punkt rakt under varandra


Mätvärde - dödsfall: Visar rapporterade dödsfall


Mätvärde - Sjukdomsfall: Visar antalet rapporterade sjukdomsfall, det vill säga de som testats positivt för covid-19.

Trend - Dagsvärde: Visar värdet dag för dag


Trend - 7-dagars medel: Visar medelvärdet per vecka


Skalning - Antal: Visar faktiskt antal


Skalning - Per miljon invånare: Visar antalet fall per miljon invånare i landet.


Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 8 juli 2020


Uppdaterad: 23 juli 2020