Så slår corona mot världen - land för land


I den här artikeln kan du själv vrida och vända på länders siffror över sjukdomsfall och dödsfall på grund av corona. Du kan titta på materialet utifrån flera perspektiv och välja vilka länder du vill jämföra. Artikeln uppdateras med nya siffror dagligen - följ utvecklingen hos oss.

Uppdateras ej längre

Den här artikeln uppdateras inte längre, sista datumen i statistiken är den sista juni 2020.

Här är liknande artikel som uppdateras dagligen


https://www.svt.se/datajournalistik/corona-de-senaste-tio-veckorna/

Vill du gå direkt till delen där du kan utforska själv - tryck på knappen. Vill du ha en liten guidning i materialet först - häng kvar och läs vidare.

Vi ska titta på några av ländernas utveckling när det gäller rapporterade dödsfall. Vi kommer att se att många länder har passerat en topp och att antalet dödsfall per vecka går nedåt. Den här artikeln uppdateras med nya siffror löpande så framöver kommer vi kunna se vad effekterna blir när länder lättar på sina restriktioner eller inför nya.

Utvecklingen i USA


Det finns även en artikel, med samma upplägg som den här, med fokus på Corona i USA:s delstater.


Sverige, Norge, Finland, Danmark

Så här ser det ut om vi tittar på antalet rapporterade dödsfall per en miljon invånare dag för dag för Sverige och våra grannländer.

Siffrorna på Y-axeln (nedifrån och upp) är antalet rapporterade dödsfall per en miljon invånare. Sveriges toppnotering var alltså en dag med 18 dödsfall per en miljon invånare.

Antalet dödsfall varierar stort per dag, kruvan går hastigt upp och ner. Det beror framförallt på att det finns en eftersläpning i rapporteringen. Vi ska titta på ett medelvärde istället.


Sverige, Norge, Finland, Danmark medelvärde

Nu använder vi ett sju dagars medelvärde, för att trenderna ska bli lättare att se. Slutpunkten, längst till höger, för varje kurva visar alltså medelvärdet dödsfall per en miljon invånare för de senaste sju dagarna.

Siffrorna längst upp (höger till vänster) visar antalet veckor. -3 betyder alltså tre veckor sedan.

Den här typen av kurvor är vi numera ganska vana vid att se. Men vi vill kunna jämföra var i utvecklingen länderna befinner sig. Därför ska vi ändra på hur grafen ser ut igen.


Sverige, Norge, Finland, Danmark

Ländernas kurvor är nu placerade så att deras topp, veckan där de hade som flest dödsfall per en miljon invånare, är placerade rakt under varandra. Så gör vi för att kunna se var i utvecklingen länderna är i förhållande till varandra.

Danmark är det land som hade veckan med flest dödsfall tidigast. Sverige och Finland ligger ungefär två veckor bakom. Det ser vi genom att deras kurvor slutar två veckor innan Danmarks.


Tyskland och Österrike

Sverige har haft en brantare utveckling än Tyskland och Österrike.

Österrike hade sin vecka med flest dödsfall en och en halv vecka före Sverige och ungefär en vecka innan Tyskland.


Nederländerna och Schweiz

Även de här länderna har haft sin vecka med flest dödsfall tidigare än Sverige. För Nederländerna är det ungefär två och en halv vecka och för Schweiz ungefär 3 veckor.

Nedgången för dessa länder följer varandra och går i en långsammare takt än vad uppgången gjorde.


Italien och Frankrike

Här ser vi två länder som har haft fler dödsfall per en miljon invånare än Sverige. Även dessa nådde sin vecka med flest dödsfall före Sverige. Frankrike har haft en något brantare utveckling av antalet dödsfall jämfört med Sverige och Italien.


Spanien

Här tittar vi bara på Spanien. Landets kurva ser lite märklig ut från ungefär 6 veckor från toppen. Det började med att reviderade ner antalet döda med ungefär 2000 personer i slutet av Maj.

Landet har också slutat att uppdatera lika ofta.

Vi har valt att ha kvar landet i artiklen, även om kurvan nu ser onekligen konstig ut. Man får vara försiktig med att försöka dra slutsatser utifrån den.


Storbritannien och Belgien

Beligen är ett av de länder som drabbats hårdast av viruset, kurvan går brant upp, men också brant ner, för att sedan plana ut.

Storbritannien har haft en topp och är nu i en nedgång.


USA, Kanada och Mexico

I Nordamerika ser vi att USA haft en topp ungefär en vecka innan Sverige. Kanada ligger något efter och Mexiko ytterligare några veckor efter.


Peru, Chile och Brasilien

Nu tittar vi på tre länder i Sydamerika. Alla ser ut att ligga mer än fem veckor efter Sverige.


Utforska materialet

Vill du fortsätta utforska? Använd verktygen nedan.

Vi har filtrerat bort de länder som har färre än totalt 100 inrapporterade dödsfall. Vi uppmuntrar till att försöka titta på materialet på flera sätt, klicka gärna runt på rutorna för att få en så bred bild som möjligt av utveckligen.

Prova att trycka på rutorna nedan för att ändra hur grafen visas, du väljer länder längst ner. En ordlista som förklarar vad allt betyder hittar du under visualiseringen.

Ordlista:


Tidsaxel - Kronologisk: Visar utvecklingen över tid


Tidsaxel - Toppcentrerad Placerar kurvornas högsta punkt rakt under varandra


Mätvärde - dödsfall: Visar rapporterade dödsfall


Mätvärde - Sjukdomsfall: Visar rapporterade sjukdomsfall

Trend - Dagsvärde: Visar värdet dag för dag


Trend - 7-dagars medel: Visar medelvärdet per vecka


Skalning - Antal: Visar faktiskt antal


Skalning - Normaliserat: Visar så att alla länders maxvärde är värda lika mycket, maxvärdet för alla länder kommer vara 100%.


Skalning - Per miljon invånare: Visar antalet fall per miljon invånare i landet.


Källa och metod


Statistik från Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering

Den här artikeln är baserad på den officiella statistik som finns hos Johns Hopkins. Men man ska vara medveten om att olika länder rapporterar in dödsfall på olika sätt.

Man ska också vara medveten om att Johns Hopkins inte korrigerar sin data bakåt i tiden. De tittar på antalet rapporterade dödsfall per land och dag - därför går till exempel Sveriges kurvor mycket upp och ner, eftersom vi har en eftersläpning av rapporteringen av dödsfall i Sverige. Speciellt under helger underrapporteras det kraftigt - och sedan ser det ut som att hela helgens dödsfall har skett på måndagen eller när det rapporterats in.

Befolkningsdatat kommer från Världsbanken och i de fall data inte finns för landet där har vi hämtat från The World Factbook.


Visa

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 14 maj 2020


Uppdaterad: 14 december 2020