Corona­kraschen

I Coronakrisens spår har börsen gått kraftigt nedåt. Osäkerheten som pandemin har fört med sig har gett upphov till stora nedgångar på världens finansmarknader och vissa branscher är särskilt utsatta.

Det här är effekten på den svenska börsen.

Uppdaterad den 3 april 2020Toppen är nådd

Efter ett år av stark tillväxt nådde börsen rekordhöga nivåer den 19 februari 2020.  OMXSPI,  ett prisindex som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen, stängde då på 732,67 punkter.

Kort därefter vändes utvecklingen brant nedåt.


Historisk nedgång

När vi vidgar perspektivet och tittar på börsens utveckling de senaste åren ser vi den senaste tidens dramatiska nedgång i relation till mer ordinära börsrörelser.


Börsen under coronakrisen

Zoomar vi istället in på händelseutvecklingen sedan den 19 februari 2020 så kan vi se att börsen i skrivande stund har förlorat mer än mer än en fjärdedel av sitt värde jämfört med toppen.

Den senaste veckorna ser vi dock en liten återhämtning från botten på -34,6 procent.


Åtgärder från regering och Riksbank

I ett försök att dämpa effekterna av krisen har regeringen och Riksbanken de senaste veckorna annonserat ett antal åtgärder.


Olika tufft för olika sektorer

När vi bryter ner utvecklingen i olika sektorer eller branscher så ser vi att även om nästan alla sektorer har minskat så är det stora skillnader i exakt hur mycket de olika sektorerna har påverkats.


Oljesektorn repar sig

En av de sektorer som i början av krisen minskade allra mest var olje- och gassektorn. Coronakrisen, kombinerat med konflikt om oljepriser mellan Saudiarabien och Ryssland, ledde till att indexet som mest gick ner 50% jämfört med den 19 januari. Men de senaste veckorna har indexet återhämtat sig lite och ligger nu i nivå med många andra branscher.


Tufft för bildelstillverkare

Underleverantörer till biltillverkare och återförsäljare av bildelar har inte sett samma återhämtning den senaste tiden och indexet har i skrivande stund minskat med drygt 46 procent jämfört med toppen.


Mat och läkemedel mot strömmen

Den sektor klarat sig bäst under krisen är livsmedels- och läkemedelssektorn  vars index har ökat med över 10 procent.

Indexet innehåller dock bara två bolag: ICA Gruppen och Axfood.


Hur ställer sig coronakrisen mot finanskrisen 2008?

När vi jämför utvecklingen under coronakrisen med utvecklingen på Stockholmsbörsen från den 12 september 2008,  den sista börsdagen innan investmentbanken Lehman Brothers kollapsade, och 100 dagar framåt så ser vi att den inledande nedgången har gått något snabbare under coronakrisen. Just nu ligger nedgången på något högre nivå jämfört med motsvarande period under finanskrisen.

Och än så länge har den totala nedgången inte nått riktigt samma nivåer som under de värsta börsdagarna under finanskrisen.


Kursen fortfarande högre

När vi istället ändrar vår y-skala för att titta på kursen istället för den procentuella utvecklingen så ser vi att mycket har hänt på tolv år – även under de hittills värsta dagarna under coronakrisen har börsindexet legat högre än det gjorde före det stora raset på finansmarknaderna 2008.


Källa: Nasdaq index

Ola Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 21 mars 2020

Uppdaterad: 3 april 2020