De okända regionpolitikerna


Få vet vilka politikerna är som styr i Sveriges 21 regioner. Nu kan Uppdrag granskning avslöja att de okända regionpolitikerna också är fler än vad som tidigare varit känt. Och att fler kan leva på sina politiska uppdrag än vad den officiella bilden visar.


SVT Nyheter Förstasida

Utforska själv – så ser det ut i din region

Sortera och filtrera på namn eller ålder. Se om det är flest män eller kvinnor i din region och vilket parti de företräder. Du kan också se hur mycket de får betalt för sina politiska uppdrag.

Sedan 2003 har SCB räknat antalet förtroendevalda politiker i Sveriges 21 regioner. Undersökningarna är baserade på de uppgifter som regionerna själva skickar in till statistikmyndigheten.

Enligt den senaste officiella siffran från 2019 har Sverige 4 565 förtroendevalda politiker i regionerna. Men när Uppdrag granskning går igenom alla personer som fått någon form av ersättning för politiska uppdrag från samma år blir bilden en annan. 5 182 personer har under 2019 fått ersättning för någon form av politiska förtroendeuppdrag. Det vill säga över 600 politiker fler än vad som tidigare varit känt.

Här är regionpolitikerna som tjänar mest

26 stycken regionpolitiker i Sverige tjänar över en miljon kronor om året. Flest politiker på den listan har Region Stockholm med 18 stycken. På en andra plats med tre politiker som tjänar över en miljon om året kommer lite överraskande Region Västerbotten.

Läs mer: Politikernas arvoden i region Vasterbotten sticker ut bland de hogsta i landet

Fler kan anses leva på sina politiska uppdrag

Uppdrag gransknings sammanställning av politikernas arvoden visar också att antalet heltidspolitiker är ett annat än den officiella bilden visar. Enligt SCB räknas de som heltidspolitiker som får arvode för politiska uppdrag som regionerna anser utövas på heltid. 2019 var den siffran 164 stycken. Utgår man i stället från vad som skulle kunna betraktas som en heltidslön är det betydligt fler politiker som kan anses leva på sina politiska uppdrag.

Sätter vi gränsen för en heltidslön på 500 000 kronor om året, vilket motsvarar en månadslön på drygt 41 600 kronor, är det 283 regionpolitiker som passerar den gränsen. Sätter man gränsen vid vad en heltidsarbetande undersköterska i genomsnitt tjänar per år är det 424 regionpolitiker som tjänar lika mycket.

Pensionärerna styr

Regionpolitiken verkar vara en sak för de äldre. I två av Sveriges regioner – Region Västernorrland och Region Norrbotten är pensionärerna i majoritet. Medan knappt fem procent av Sveriges 5 182 regionpolitiker är under 30 år.

Läs mer: Regionpolitikerna i Norrbotten bland de äldsta i landetUtforska: Vilka är det som styr i din region?

Här kan du se namnen på alla regionpolitiker i din egen region plus alla andra i Sverige – totalt 5 182 regionpolitiker. Sortera och filtrera på namn eller ålder. Se om det är flest män eller kvinnor i din region och vilket parti de företräder. Du kan också se hur mycket de får betalt för sina politiska uppdrag. En summa som normalt är direkt kopplad till vilket inflytande de har över politiken. Ju fler och tyngre uppdrag i nämnder och styrelser – desto större är arvodet.

Metod och källor

Uppgifterna om namn, kön och ålder är hämtade från regionerna. Partibeteckningen är manuellt införd utifrån öppna källor som t.ex. regionernas och partiernas hemsidor, protokoll och valsedlar från valet 2018. Summan av ersättningar och arvoden är hämtad från regionerna.

Summan inkluderar samtliga ersättningar t.ex. fasta arvoden, mötesarvoden, inläsningsarvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Skattefria ersättningar som traktamenten eller reseersättningar ingår inte. Beloppen avser inkomståret 2019. Det året bli mer rättvisande eftersom coronapandemin under 2020 och 2021 innebar färre och kortare möten i många regioner.

Frågan som ställdes till regionerna var: Vilka personer fick någon form av ersättning för ett politiskt arbete under 2019? Några kan under 2019 eller därefter helt eller delvis ha lämnat sina uppdrag.

Partibeteckningen avser det parti man företrädde vid valet 2018. Några kan därefter ha bytt parti.


Visa

Har du upptäckt fel på sidan? Mejla till granskning@svt.se


Lars-Göran Svensson/Uppdrag GranskningRedaktör/research

Staffan Florén Sandberg/Uppdrag GranskningReporter/research

Martin Hedström/SVT DatajournalistikWebbproduktion och design


SVT Nyheter Förstasida