Demensvården i siffror

I Sverige insjuknar mellan 20 000 och 25 000 människor i demens varje år, främst äldre. Omkring 130 000 till 150 000 människor lever med sjukdomen idag och enligt Socialstyrelsen kan siffran fördubblas till år 2050.


Söker du eller någon i din närhet plats på ett demensboende för någon i familjen?


Här kan du jämföra hur det är på boenden hos dig. Hur mycket personal har de? Hur sköts vården för de boenden? Läs vidare eller –


SVT Nyheter Förstasida

Socialstyrelsen skickar årligen ut en enkät till Sveriges drygt 2 000 särskilda boenden. Närmare 400 av dessa är boenden som är särskilt inriktade på demensvård och drygt 700 har både demensvård och avdelningar för allmän vård- och omsorg.


I den här artikeln har vi sammanställt svaren och jämfört resultatet utifrån vilken typ av vård som de särskilda boendena ger – enbart demensvård, demens- och allmänvård (blandboenden) och vanliga vård- och omsorgsboenden.


Vi börjar med att titta på personaltäthet på boendena, siffrorna visar hur många vårdare som finns per boende under vardagar. Demensvård kan vara mer krävande än allmän vård- och omsorg och kräver mycket av personalen.

Antal omsorgspersonal per 100 vårdtagare vid enheten under vardagar

 • Riket
  31
  29
  30

Sett till riket så har boenden för demensvård 31 vårdare per 100 vårdtagare. Det finns knappt 400 rena demensboenden, jämfört med 712 blandboenden och 746 boenden med allmän vård- och omsorg.


Tittar vi på skillnader i länen bland boenden för demensvård så ligger de flesta på eller över rikssnittet (31), det syns dock en viss variation runt om i landet. Till exempel har Jönköpings län drygt 8 vårdare fler per 100 vårdtagare än rikssnittet, samtidigt som Värmland – med lägst personaltäthet bland omsorgspersonal – har drygt 5 vårdare färre per 100 vårdtagare.

Antal omsorgspersonal per 100 vårdtagare vid enheten under vardagar

 • Jönköpings län
  39
 • Västernorrlands län
  37
 • Jämtlands län
  36
 • Gävleborgs län
  35
 • Kronobergs län
  34
 • Örebro län
  33
 • Östergötlands län
  33
 • Dalarnas län
  32
 • Västerbottens län
  32
 • Västra Götalands län
  32
 • Riket
  31
 • Hallands län
  31
 • Norrbottens län
  31
 • Skåne län
  31
 • Uppsala län
  31
 • Gotlands län
  30
 • Kalmar län
  30
 • Stockholms län
  29
 • Södermanlands län
  28
 • Västmanlands län
  28
 • Blekinge län
  27
 • Värmlands län
  26

Nu kan du själv välja ett eller flera län och kommuner och se hur de svarat på frågorna.

Vi har valt ut fyra frågor som berör personaltätheten på boendena för sjuksköterskor och omsorgspersonal, hur stor del av omsorgspersonalen som har tillräcklig utbildning för att utföra vården, samt hur stor andel av de som vårdas som har en aktuell genomförandeplan vilket skapar en tydlig struktur för hur vården ska skötas och och vad just den personen behöver för omsorg.


Är du intresserad av en annan fråga att jämföra inom så kan du välja det längre ner.


Så här svarade de särskilda boendena på enkäten – du kan antingen söka på kommunens namn, eller på boendets namn som det står i Äldreguiden hos Socialstyrelsen.


Metod och källa

Statistiken är beräknad från resultaten i ”Enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård”. En enkätundersökning som Socialstyrelsen skickar ut varje år.

De uppgifter som presenteras är från år 2022. Svarsfrekvensen för året var 86 procent (1 854) för särskilda boenden. På uppdrag av SVT har Socialstyrelsen beräknat enkätsvaren mellan de boenden som enbart har inriktningen demensboenden, de som både har inriktningen demensboende och allmän vård- och omsorg, och de som enbart har inriktningen allmän vård- och omsorg.

Vissa av resultatens rubriker har skrivits om av oss för att underlätta för läsaren, men resultatens innehåll är likadana. Exempelvis heter ”Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar” här ”Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hem-sjukvårdspatienter under vardagar”.


Visa

Pontus Jensen Karlsson/SVT DatajournalistikDatajournalist/Webbproduktion

Björn Tunbäck/Uppdrag GranskningReporter


Publicerad: 5 april 2023


SVT Nyheter Förstasida