Drogerna som göder gängen – här är köparna i din kommun


Sju av tio som fälldes för ringa narkotikabrott åtalades för innehav eller bruk av cannabis, visar en kartläggning som SVT Nyheter gjort från januari 2021 till augusti 2022. Under samma period dominerade kokainet bland höginkomsttagare.


Drogförsäljningen i Sverige omsätter miljardbelopp varje år, pengar som enligt polisen är en central inkomstkälla för de kriminella gängen och finansierar det dödliga våldet. De senaste åren har polisens arbete mot narkotikan och gängen intensifierats, och under år 2022 beslagtog man minst fem ton cannabis – mer än hälften av det inom polisområdet Stockholm.

En stor del av polisens arbete i kampen mot drogerna riktas dock mot köparna, i den här artikeln ska vi därför titta närmare på vilka det är som döms för innehav eller bruk av narkotika.

I slutet av artikeln kan du utforska hur det sett ut i din kommun.


Att titta på dömda personer som vi gör här utgår ju ifrån att personen dels blivit upptäckt och sedan också dömd. Det är ett så kallat upptäcktsbrott och kan spegla polisens arbete mer än det faktiska antalet brukare i ett område. I en studie från 2017 jämförde Brottsförebyggande rådet åldersfördelningen och inkomst mellan köpare på Darknet och personer misstänkta för ringa narkotikabrott, och fann att de tidigare var både äldre och rikare än de som blir påkomna av polisen.

I bägge grupper var män överrepresenterade då de stod för 85 - 86 procent av fallen. I vårt material är 85 procent män av de dömda, men det varierar mellan olika narkotikatyper. Den drog som sticker ut mest är amfetamin där 26 procent var kvinnor.

Nedan kan du själv titta närmare på vårt material över dömda personer från januari 2021 till augusti 2022. Välj vilken typ av drog du vill titta på eller undersök hur det sett ut i din kommun.
Fakta och metod

Statistiken kommer från en sammanställning av tingsrättsdomar mellan januari 2021 och augusti 2022 där den/de åtalade dömts för ringa narkotikabrott som huvudbrott.

Utifrån sammanställningen har vi identifierat 17 267 unika personer, deras ålder och kön. Utifrån åtalspunkterna har vi sedan tagit ut vilken/vilka narkotika som man döms för. En person kan dömas för flera typer av narkotika i samma dom.

Fler personer har dömts för ringa narkotikabrott under samma period, vår avgränsning exkluderar personer som döms för ringa narkotikabrott i samband med ett grövre brott.

Inkomstuppgifterna har beräknats som ett snittvärde mellan åren 2019 till 2021 för varje dömd person. Inkomst från tjänst, inkomst av kapital och inkomst från passiv näringslivsverksamhet är det som räknas in som inkomster.

Visa

Pontus Jensen KarlssonDatajournalist

Kenneth UlanderResearcher

Uppdaterad: 20 februari 2023

Publicerad: 19 februari 2023