En koll på rapporterade dödsfall

Många har hört av sig till oss på SVT Datajournalistik med frågor om statistiken över dödsfallen. Hur långt bakåt i tiden justeras siffrorna? Och hur ofta uppdateras de?

I den här artikeln ska vi titta närmare på just det. Vi ska se hur lång tid det tar för Folkhälsomyndigheten att visa rätt siffror och hur ofta Sverige släpper statistik jämfört med andra länder.

Kavla upp ärmarna och ta på dig läsglasögonen - för det här kommer att kräva lite hjärngympa.

Vi ska börja med att scrolla igenom de rapporterade dödsfallen från början av april 2020 till början av mars 2021.

Den gråa siluetten du ser i bakgrunden visar fördelningen av rapporterade dödsfall i filen som släpptes den 5 mars 2021. Den röda visar hur många dödsfall som rapporterades det datum som står under grafen.

När man scrollar igenom tidsserien ser man alltså hur stor skillnad det är mellan de de första dagarnas rapport och de slutgiltiga siffrorna för varje dag.


Tittar vi noga på den röda linjen när vi scrollar så kan vi se att den kan höja sig i efterhand, även ganska långt bak i grafen - det betyder alltså att Folkhälsomyndigheten justerat siffrorna för en dag lång bak tiden.


Svar på


Varför tar det så lång tid innan siffrorna blir korrekta?


Folkhälsomyndigheten hämtar sina siffror från databasen SmiNet. Här kommer ett kort utdrag från en beskrivning om hur rapporteringen går till publicerad av Socialstyrelsen, du kan läsa faktabladet i sin helhet här.


Uppgifter i SmiNet om vilka personer som har avlidit kommer från inkomna anmälningar och särskilda länkningar till Skatteverkets information om avlidna. Anmälan till SmiNet från behandlande läkare innehåller ibland uppgift om att personen är avliden och datum för dödsfallet. Uppgifter om dödsfall kan kompletteras till SmiNet i efterhand av såväl behandlande läkare som av smittskyddsläkaren. Utöver dessa anmälningar kontrollerar Folkhälsomyndigheten regelbundet bekräftade fall av covid-19 mot Skatteverkets information över dödsfall med hjälp av personnummer. Dödsfall som inträffat inom 30 dagar efter provtagning för covid-19 meddelas regionernas smittskyddsenheter. Därefter granskar smittskyddsenheterna dödsfallen och uppdaterar informationen om fallen i SmiNet med datum för dödsfallet. Att räkna personer som avlidit inom 30 dagar efter diagnos är en vedertagen metod när det gäller säsongsinfluensa när den specifika dödsorsaken är okänd. Under perioden 6-17 april hade cirka 30 procent av dödsfallen rapporteras inom 1 dygn, 50 procent inom 2 dygn och cirka 90 procent inom en vecka, en fördröjning som beror på den manuella inrapporteringen till SmiNet.

Visa

Svar på


Hur ofta uppdateras siffran för en enskild dag?


Nu ska vi titta dels på den slutgiltiga siffran, som siluetten i grafen innan visade, men också hur många gånger varje dags siffra har ändrats i efterhand.

Grafen består av en stapel för varje dag sedan slutet av april.

Den ljusgula färgen, den längst ner, motsvarar det som rapporterades in första gången. Mörkare färger innebär att siffran har blivit uppdaterad ännu en gång. De svarta färgerna visar alltså att de dagarnas siffra har blivit uppdaterad uppåt tio gånger.

I genomsnitt uppdateras de dagliga sifforna 7,5 gånger innan de landar på en slutgiltig siffra för hur mågna som dog med covid-19 den dagen. De största förändringarna sker vid de första uppdateringarna.


Svar på


Är det mindre fel nu än början av pandemin?


I följande graf kan vi se både att Folkhälsomyndigheten släpper statistik mer sällan nu än förra våren, och att det generellt var mer rätt siffror från början då än nu.

Vi ska titta på tre olika bilder. Den första visar hur "fel" siffrorna är i rapporten som släpps dagen efter dödsfallet har skett. Den andra visar hur stort fel det är 10 dagar efter. Den mörkgråa färgen visar hur många dödsfall som rapporterats. Den orangea färgen visar hur många dödsfall som saknas (som alltså dyker upp i senare rapporteringar).

Felet när dödsfallet sker dagen före rapporten


Här ser vi hur mycket antalet dödsfall underskattas om dödsfallet skedde dagen innan rapporten. Alltså hur ofta ett dödsfall som skett på tisdagen faktiskt är med i rapporten som släpps på onsdagen. Allt det orangea i bilden är alltså skilladen mellan vad rapporten sa dagen efter, och vad det slutgiltiga resultatet blev när allt blivit justerat. Vi ser att det är är stor underskattning på dag ett.De ljusgråa delarna i bilden är när det inte finns någon rapport dagen efter. I början av pandemin släpptes siffrorna oftare än nu, för där är det inte lika mycket ljusgrått som de senaste månaderna. Under december 2020 och januari 2021 är det stora ljusgråa fält, då var det som färst uppdateringar.

Felet när dödsfallet har skett 10 dagar före rapporten


Nu ska vi titta på felet om dödsfallet har skett 10 dagar före rapporten släpps. Vi ser att det är högre orangea staplar till höger i grafen, alltså hade de rapporterna mer fel än de i början av pandemin.


Andel fel efter 20 dagar


Slutligen tittar vi på antalet fel när dödsfallet skedde 20 dagar innan rapporten. Vi ser fortfarande en tendens till att höger sida har större fel (mer orange), framförallt i mitten av december.Svar på


Hur många dagar tar det för siffrorna att stabilisera sig?


I nästa graf kan vi se hur felet, skillnaden mellan den första rapporterade siffran och den slutgiltiga rapporterade siffran, minskar med tiden.

Vi tittar på felet utifrån hur många dagar dödsdatumet är från rapportens datum. Sker rapporteringen den 10 december så är det den 9 december en dag från publicering, den 8 december två dagar och så vidare.

Vi börjar med att titta på medianen av felet, som är det mittersta talet av en sorterad grupp med siffror. Exempel: Om värdena är 2, 3, 5, 10 och 35 så skulle medianvärdet alltså vara 5, eftersom det är i mitten.

Det största medianfelet ser vi till vänster i grafen, alltså en 1 dag mellan rapportdag och dödsdatumet.

I början av pandemin släpptes även rapporter där man angav hur många dödsfall som inträffat samma dag (som rapporten släpptes), men det slutade man med och därför visar vi inte det här.

Medianfelet visar oss vad felet brukar vara, men vissa dagar är felet betydligt större än så. Nästa graf visar de största felen vi sett under perioden.

Medianfelet är den mörkgråa delen, det största felet är den ljusgråa delen. Maxfelet går alltså ner med tiden, men även efter tio dagar har felet vid något tillfälle varit 72 dödsfall.

Grotta ner dig ytterligare

Här är en fördjupande bonusgraf av medianfelet för den som är extra intresserad.

Här ser vi också det största felet för varje dag, längst till höger i grafen. En rapport hade alltså fel på 115 dödsfall för samma dag.

I grafen kan man också hur stort felet var för den tredjedel av rapporter som hade mest fel. Så samma dag är så rapporterade den tredjedel med mest fel, ett fel mellan 58 och 115 dödsfall.

Visa

Underlaget för graferna ovan är dödsfall från den 11 mars till och med den 7:e februari. Vi har inte tagit med senare siffror än så eftersom vi vet att de kommer att justeras.


Svar på


När kommer nya siffror? Hur ofta uppdaterar Sverige jämfört med andra länder?


Sverige har det senaste halvåret rapporterat siffror för dödsfall med covid-19 i genomsnitt 3,9 gånger i veckan. Det är 122 länder som gör det oftare än så.

När länder rapporterar mer sällan blir det svårare för media och allmänheten att få en tydligare ögonblicksbild över hur smittsprindningen utvecklar sig.

Grafiken nedan visar hur många gånger i veckan länderna har uppdaterat sina siffror (enligt Johns Hopkins tracker). De flesta länder rapporterar nästan varje dag.

Vi börjar med att titta på de länder som uppdaterar mer sällan än i snitt 6,5 gånger i veckan. Först ut är Kongo-Kinshasa som har uppdaterat i snitt 6,4 gånger i veckan de senaste 6 månaderna, det ger Kongo-Kinshasa plats #106 på listan över hur ofta länderna uppdaterar.

Vi hittar Spanien på #118, de har uppdaterat i genomsnitt 4,8 gånger i veckan.

Sverige hittar vi på plats #123, med sina 3,9 gånger i veckan. Januari har den lägsta noteringen med ett snitt på 3,4 uppdateringar i veckan.

Albanien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 7,0
Algeriet
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8
Angola
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0
Argentina
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0
Armenien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Australien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Azerbajdzjan
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Bahrain
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Bangladesh
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Belgien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0
Bolivia
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Bulgarien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0
Chile
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Colombia
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Danmark
7,0
sep okt nov dec jan feb
6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Ecuador
7,0
sep okt nov dec jan feb
6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Egypten
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Estland
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Etiopien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Filippinerna
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Finland
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 6,8 7,0 7,0 7,0
Frankrike
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Förenade Arabe...
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Georgien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Grekland
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Indonesien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Irak
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Iran
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Irland
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Israel
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8
Italien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Japan
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Jordanien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Kanada
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Kazakstan
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8
Kenya
7,0
sep okt nov dec jan feb
6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Kina
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Kroatien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Kuba
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Kuwait
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Lettland
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Libanon
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0
Litauen
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Malaysia
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Malta
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Marocko
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Mexiko
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8
Moldavien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Montenegro
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Moçambique
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0
Namibia
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Nederländerna
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Nepal
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Nigeria
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Nordmakedonien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Palestina
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Panama
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Paraguay
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Polen
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Portugal
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Qatar
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Rumänien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Rwanda
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Ryssland
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Saudiarabien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Senegal
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Serbien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 7,0
Slovakien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Slovenien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Storbritannien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Swaziland
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Sydafrika
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Sydkorea
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Syrien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Tjeckien
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0
Turkiet
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Tyskland
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
USA
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Ukraina
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Ungern
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Uruguay
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Venezuela
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0
Österrike
7,0
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Belarus
6,9
sep okt nov dec jan feb
7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0
Dominikanska r...
6,9
sep okt nov dec jan feb
6,8 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0
Guatemala
6,9
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 6,8 7,0 6,8 7,0
Indien
6,9
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 6,8 6,8 7,0
Jamaica
6,9
sep okt nov dec jan feb
6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Mali
6,9
sep okt nov dec jan feb
6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8
Myanmar
6,9
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,2
Norge
6,9
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0
Pakistan
6,9
sep okt nov dec jan feb
6,8 6,8 7,0 7,0 7,0 6,8
Sri Lanka
6,9
sep okt nov dec jan feb
6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Zambia
6,9
sep okt nov dec jan feb
7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0
Afghanistan
6,8
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 6,8 5,9 7,0
Brasilien
6,8
sep okt nov dec jan feb
6,8 6,5 6,8 7,0 7,0 6,5
Cypern
6,8
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 5,9 6,8 7,0
El Salvador
6,8
sep okt nov dec jan feb
6,8 7,0 6,8 6,5 6,5 7,0
Mauretanien
6,8
sep okt nov dec jan feb
6,8 6,5 6,8 7,0 7,0 7,0
Uganda
6,8
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 7,0 6,8 5,9 6,8
Zimbabwe
6,8
sep okt nov dec jan feb
6,3 7,0 6,8 6,8 7,0 6,8
Elfenbenskuste...
6,7
sep okt nov dec jan feb
6,8 7,0 6,8 6,8 6,5 6,5
Schweiz
6,7
sep okt nov dec jan feb
6,1 6,3 7,0 7,0 7,0 6,8
Uzbekistan
6,7
sep okt nov dec jan feb
7,0 7,0 6,8 6,1 6,1 7,0
Malawi
6,5
sep okt nov dec jan feb
7,0 6,5 5,6 6,1 6,8 7,0
#106
Kongo-Kinshasa
6,4
sep okt nov dec jan feb
6,8 5,9 5,8 6,8 7,0 6,0
#107
Libyen
6,4
sep okt nov dec jan feb
7,0 6,8 6,3 6,1 5,9 6,0
#108
Honduras
6,3
sep okt nov dec jan feb
6,5 6,5 5,8 5,4 7,0 6,8
#109
Bosnien och He...
6,1
sep okt nov dec jan feb
7,0 6,8 7,0 6,5 4,3 4,8
#110
Kirgizistan
6,1
sep okt nov dec jan feb
6,8 7,0 5,8 5,9 5,6 5,8
#111
Tunisien
6,1
sep okt nov dec jan feb
5,6 4,1 6,5 6,3 7,0 7,0
#112
Belize
6,0
sep okt nov dec jan feb
5,4 5,9 7,0 5,4 6,3 5,8
#113
Sudan
5,6
sep okt nov dec jan feb
4,2 5,0 6,8 7,0 5,0 5,5
#114
Costa Rica
5,4
sep okt nov dec jan feb
6,1 6,1 5,4 5,0 4,5 5,0
#115
Kosovo
5,4
sep okt nov dec jan feb
7,0 6,1 5,8 5,4 4,5 3,8
#116
Peru
5,2
sep okt nov dec jan feb
6,3 5,9 5,4 4,7 3,8 5,2
#117
Luxemburg
4,9
sep okt nov dec jan feb
5,4 5,6 4,7 4,1 4,5 5,0
#118
Spanien
4,8
sep okt nov dec jan feb
4,9 5,0 4,7 4,7 4,3 5,0
#119
Ghana
4,7
sep okt nov dec jan feb
5,1 4,3 5,1 4,1 4,3 5,5
#120
Oman
4,7
sep okt nov dec jan feb
4,7 4,3 4,4 5,2 4,7 5,0
#121
Haiti
4,3
sep okt nov dec jan feb
4,4 3,8 4,2 4,7 4,5 4,2
#122
Jemen
4,2
sep okt nov dec jan feb
5,8 4,5 2,3 3,4 4,1 5,0
#123
Sverige
3,9
sep okt nov dec jan feb
4,4 4,1 3,7 3,6 3,4 4,0
#124
Lesotho
3,7
sep okt nov dec jan feb
2,8 3,6 3,0 3,8 4,7 4,5
#125
Madagaskar
2,4
sep okt nov dec jan feb
7,0 3,6 0,7 1,1 1,1 0,8
#126
Kamerun
2,2
sep okt nov dec jan feb
3,7 1,4 3,3 2,5 0,9 1,2
#127
Somalia
2,0
sep okt nov dec jan feb
2,3 1,8 1,2 1,1 0,9 4,8
#128
Botswana
1,9
sep okt nov dec jan feb
1,9 2,0 1,6 2,0 2,0 2,0
Det är 105 länder som uppdaterat i genomsnitt mer än 6,5 gånger i veckan. Vill du se alla? Tryck på knappen.

Källa och metod

Rapporterade dödsfall från Folkhälsomyndigheten


Vi sparar alla versioner av de uppdateringar som Folkhälsomyndigheten publicerar i form av excelfiler.

Folkhälsomyndigheten - Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering

Så ofta uppdaterar Sverige


Statistiken är från Johns Hopkins Tracker som samlar in från de olika länderna. Materialet visar inte explicit om det har skett en publicering, för att avgöra det så tittar vi på förändringen från föregående dag på antalet dödsfall eller diagnostiserade fall.

COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University

Visa

Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 11 mars 2021