EU-data på karta

Några snabba överblickar om boende, lycka, ölpriser och annat som är viktigt för EU-medborgarna.Lägenheter

Det varierar stort vad du får betala för en central lägenhet i våra eu-länder. I Luxemburg får man betala nästan 8 gånger mer än i Bulgarien per kvadratmeter om man vill bo centralt. I Sverige kostar det ungefär 1,8 gånger så mycket som medelpriset för alla EU-länder.

Man ser också att priset i de sydöstliga länderna är lägre än i övriga länder.


Öl

Priset på vad en inhemsk öl kostar skiljer sig stort - Sverige är dyrast följt av våra nordiska grannar och Frankrike. Bulgarien är det land där man hittar både den billigaste ölen och den billigaste centrala lägenheten.


Köpkraft

Här handlar det om invånarnas köpkraft, alltså hur mycket pengar de har att konsumera för. Man utgår från 100 som är ett slags medel för EU. Ligger man under det har man mindre köpkraft jämfört med de andra och ligger man över har man större.

Om man tar hänsyn till Bulgariens köpkraft när man tittar på ölen och lägenheterna så inser man plötsligt att det antagligen inte alls upplevs som billigt för befolkningen där - eftersom de bara har hälften så stor köpkraft med sitt låga köpkraftsindex.


Lycka

Data som fakta är intressant, men det är också människors upplevelser av saker. Vi skiftar fokus lite och tittar på hur européerna har svarat på frågan "Var befinner du dig på en skala mellan 0 till 10 där 0 är värsta tänkbara tillvaro och 10 bästa möjliga tillvaro?"

Medelvärdet här ligger på 6,6 och spridningen för den upplevda lyckan är inte så stor. Bulgarien, Kroatien och Grekland ligger i botten med angivna lyckovärden runt eller under 5,5. Sverige tillhör topp 5 men lyckligast är man i Finland.


Korruption

När det gäller om man tror att det finns utbredd korruption i landet är spridningen betydligt större - från 15% i Danmark till 95% i Bulgarien. Men det är länder där man inte upplever utbredd korruption som sticker ut. I nästan hälften av länderna säger fyra av fem invånare att det finns en utbredd korruption.

I denna bild betyder mörk färg liten upplevd korruption, och ljus hög.


Är länderna nöjda med sitt medlemskap?

Sverige tillhör de länder som är nöjdast med EU-medlemskapet. Ungefär tre av fyra svenskar tycker att det är något positivt.

Storbritannien är bland de länder som är minst nöjda med sina 48%.

I de länder som har det lägsta stödet ligger det på mellan 39% och 49%.


Sysselsättning

Nu tittar vi på sysselsättningen hos 20- till 64 åringar. Medelvärdet bland länderna ligger runt 72%. Sverige har högst andel sysselsatta med 82%. Grekland, Italien och Kroatien har den lägsta sysselsättningen med under 64%.


Skillnad i sysselsättning mellan kvinnor och män

Nu tittar vi på hur många procentenheter det skiljer för sysselsättningen mellan kvinnor och män och det varierar stort mellan länderna. Alla länder uppvisar en högre sysselsättningsgrad hos män än hos kvinnor.

Malta har störst skillnad, där är 24 procentenheter fler män sysselsatta. Även Italien och Grekland har stora skillnader.

Minst skillnad i sysselsättningsgrad hittar vi hos Litauen, Finland, Sverige och Lettland.

Den genomsnittliga skillnaden i EU-länderna är 10 procentenheter.


EU:s främsta uppgift?

Nu byter vi fokus lite och tittar på vad befolkningen i de olika länderna tycker att EU bör prioritera.

Frågan som ställdes var, fritt översatt, ”EU och dess medborgare står inför en rad hot. Vilket av följande borde EU skydda sina medborgare från, först och främst?”

Vi kommer nu gå igenom några av de ämnen som EU-medborgarna tycker är viktiga att prioritera.


Prioritera arbetslöshet?

Av svenskarna är det endast 1% som tycker att man ska prioritera arbetslösheten - Sverige är också det land som hade högst sysselsättning.

Grekland, som hade lägst sysselsättning, är också det land där flest tycker att EU ska prioritera arbetslöshetsfrågan.


Prioritera illegal invandring?

Här sticker Malta ut, 52% anser att illegal invandring är viktigast att prioritera för EU. I Tjeckien, som är nummer två, är stödet 33%.

I genomsnitt var stödet för frågan 16%. I Sverige var stödet 4%, lägst i EU.


Prioritera terrorism?

Storbritannien, Frankrike och Nederländerna är de som i störst grad tycker att terrorism ska prioriteras. Grekland och Österrike sticker ut något då färre än 10% anser att frågan är viktigast.

I genomsnitt var stödet för frågan 16%, så även i Sverige.


Prioritera klimatet?

Svenskarna tycker att EU ska prioritera klimatet först och främst. Även Danmark tycker att klimatfrågan bör prioriteras högst. I Litauen, Grekland och Bulgarien tycker endast 1% att frågan är viktigast.

I genomsnitt var stödet för frågan 7%. I Sverige var stödet 21%, vilket är högst inom EU.

Utforska materialet

Här kan du titta på materialet från artikeln, och lite till, i en graf istället.

Välj ämne i rullistan, landet som hamnar högst upp har högst värde. Själva värdet kan du läsa ut från vänster till höger.

Tryck på ett land för att få detaljer.

Källa och metod

Data för pris på öl och lägenheter: Numbeo

Data för köpkraft: År 2017, Eurostat GDP per capita in PPS

Data för lycka: World Happiness Report


Frågan från undersökningen: Please imagine a ladder, with steps numbered from 0 at the bottom to 10 at the top. The top of the ladder represents the best possible life for you and the bottom of the ladder represents the worst possible life for you. On which step of the ladder would you say you personally feel you stand at this time?

Data för korruption: World Happiness Report


Frågan från undersökningen: Is corruption widespread throughout the government or not?


Is corruption widespread within businesses or not?


The overall perception is just the average of the two 0-or-1 responses.

Data för sysselsättning: År 2017 Eurostat, Employment rate by sex, age group 20-64

Data för Befolkning, Befolkningstäthet, Statsskuld: Eurostat

Data för Nöjdheten och EU:s risker: Europaparlamentet Parlametern 2018


Visa

Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 12 april 2019