Fiskar i svenska sjöar de senaste 40 åren

Varje år genomförs provfisken i våra svenska sjöar. Sedan 40 år tillbaka har ungefär 224 ton fiskats upp och ungefär 5,2 miljoner fiskar har mätts och förts in i en öppen databas. Hur många fiskar som finns och hur stora fiskarna är varierar över tid och var i landet man är.

I den här artiklen kan du själv botanisera i materialet. Så på med läscyklopet så tar vi en titt på våra vänner fiskarna.

Du kommer kunna titta på de vanligaste fiskarna inom olika regioner, hur stora fiskarna var under olika perioder, vilken region där det finns mest av en viss fisk och vilka fiskar som finns i samma sjöar.

Den blåa rutan nedan är din meny - den följer med genom hela artikeln så du alltid kan ändra vilken fisk, region och tidsperiod du vill titta på. Rubrikerna och informationen på sidan ändras efter ditt val.👇


Vill du se mer fiskgrejer? Tryck på bilderna nedan.

Källa och metod


Provfiske, längd och vikt


Vi har avgränsat vilka arter vi tittar på, bara de vanligaste förekommande fiskarna är med i artikeln. Vi tittar även bara på hela sjöar, större sjöar fiskas ofta vissa delar i taget, men dessa är alltså bortfiltrerade.

För histogrammet som visar längderna av fiskarna har en maxlängd införts, alla fiskar som överstigit den längden placeras i det största facket.

Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU


Databasen för provfiske i sjöar - NORS,

Illustrationer och beskrivning av fiskar


SLU Artdatabanken - ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

Geografisk information


Ladda ner data från Svenskt Vattenarkiv


Visa

Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 23 november 2021