Frågorna som delar befolkningen

Är skatten för hög? Ska Sverige ta emot färre flyktingar? Ska vi äta mindre kött för klimatets skull?

Tillsammans med Novus har vi ställt sex frågor till 1079 slumpmässigt utvalda svenskar. Här visualiserar vi deras svar - och hur de hänger ihop med varandra.


I slutet av den här artikeln finns ett verktyg där du själv kan välja vilka frågekombinationer du vill titta på.


Ska Sverige ta emot färre flyktingar?

Uppe till vänster ser vi de som svarat ja på frågan och alltså tycker att vi ska ta emot färre flyktingar. Nere till höger finns de som svarat nej. I mitten finns de som svarat "Vet inte".

Varje prick är en person, och just nu är de färgade efter vad man röstade på i förra riksdagsvalet. Då kan vi till exempel se att de som röstade på SD och M i stor utsträckning tycker att Sverige ska ta emot färre flyktingar. De flesta som röstade på V och MP håller inte med.

Tycker du att tiggeri skall förbjudas?

Här ser vi ungefär samma fördelning - men om du tittade noga så såg du prickar som bytte plats - som alltså svarade ja på den förra frågan men nej på den här.

Skall tiggeri förbjudas och Sverige ta emot färre flyktingar?

Håll i hatten för nu lägger vi till en dimension och tittar på båda frågorna samtidigt. Personerna på vänstra halvan vill förbjuda tiggeri. Personerna på den övre halvan vill att Sverige skall ta emot färre flyktingar.

Tycker du att skatten är för hög i Sverige?

Nu delar vi upp de som har svarat på kön istället, de lila är män och kvinnorna är orangea.

Männen tycks fördela sig ganska jämnt men majoriteten av kvinnorna tycker inte att skatten är för hög.

Tycker du att bensinen är för dyr?

Nu till en så kallad stad- och landfråga. Då passar det bättre att färga prickarna efter vilken sorts kommun man bor i.

De flesta har svarat att bensinen är för dyr. Men en sak som sticker ut är att av de mörkgröna prickarna, alltså de som är från en landsbygdskommun, så är det en klar majoritet som tycker att bensinen är för dyr. För de från städerna är skillnaden mindre.

Tycker du att vi borde äta mindre kött för klimatets skull?

Nu delar vi in alla i åldersgrupper istället. Då ser vi tydligt att de flesta i den yngsta gruppen, de ljuslila, tycker att vi ska äta mindre kött.

Labba själv

Här kan du utforska materialet själv. Klicka på de frågor du vill titta närmare på. Välj samma fråga i båda kolumnerna för att bara titta på den.

Du kan också välja gruppering och färgläggning med alternativen längst ner.


Om undersökningen

Novus har för den här undersökningen intervjuat 1079 svenskar online i åldersgruppen 18-79 år via Novus slumpmässigt rekryterade panel under perioden 27 juni – 3 juli 2019. Deltagarfrekvensen var 63 %

Frågorna som ställdes var:

Tycker du att Sverige ska ta emot färre flyktingar?

Tycker du att tiggeri ska förbjudas?

Tycker du att skatten är för hög i Sverige?

Tycker du att bensinen är för dyr?

Tycker du att vi borde äta mindre kött för klimatets skull?

Tycker du att vi ska ha fler vargar i Sverige?

Svarsalternativen var Ja, Nej och Vet ej.

Visualiseringen är inte representativ för hela befolkningen utan visar vad just de här personerna har svarat.


Visa

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik

Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 17 September 2019