Coronapandemin har satt sitt avtryck i alla delar av våra liv. Men exakt hur mycket har pandemin påverkat saker som skilsmässor, alkoholförsäljning och influensan – och i vilken riktning?

Gissa själv, och jämför med den faktiska utvecklingen.
Alkoholförsäljning

Mängd alkohol, omräknat i antal tusen liter ren sprit, som sålts varje år på Systembolaget.


Ändra värdet för 2020 genom att dra i den orange cirkeln. När du är nöjd med ditt svar, tryck på "Gissa".

  Din gissning skiljer sig -enheter från det rätta svaret.

Alkoholförsäljningen på Systembolaget sköt i höjden under 2020 när möjligheten att besöka barer och resturanger begränsades.

Men ruljansen på Systembolaget var inte lika hög för alla varor.

Försäljning av "Corona Extra" på Systembolaget (tusen liter)

Försäljningen av ölet med det kanske något olyckliga namnet "Corona Extra", som visserligen redan börjat minska redan under 2019, dalade ytterligare under 2020.
Skilsmässor

Antal skilsmässor per år

  Din gissning skiljer sig -enheter från det rätta svaret.

Antalet skilsmässor ökade något under 2020, men någon dramatisk skillnad från föregående år är det inte tal om.

Antal skilsmässor de tre första månaderna, 2015 till 2021

Tittar vi dessutom på antalet skilsmässor de tre första månaderna 2021 (blåmarkerad) så ser vi att antalet skilsmässor är långt färre än de tre första månaderna under åren 2015-2020 (gråmarkerade).

Siffrorna för 2021 är dock inte definitiva ännu och kan komma att justeras.
Influensa

Antal laboratoriebekräftade fall av influensa, säsongsvis

  Din gissning skiljer sig -enheter från det rätta svaret.

Influensasäsongen 2019/20 var en av de mildare på länge, men säsongen 2020/21 uteblev smittan nästan helt, med all sannolikhet som en konsekvens av de åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av coronaviruset.

Antal bekräftade influensafall, vecka för vecka, säsongerna 2015/16 till 2020/21
Villapriser

Genomsnittligt försäljningspris på permanenta småhus, i tusental kronor

  Din gissning skiljer sig -enheter från det rätta svaret.

Pandemin har lett till att många spenderat en större del av sitt liv i sitt hem, och många har därför sökt sig till ett större boende i villa.

Genomsnittligt utgångspris per kvadratmeter, fyra första månaderna, år för år, 2015 till 2021 (tusen kronor)

Ökad efterfrågan har lett till ökade priser och data över utgångspriser per kvadratmeter från bostadsplattformen Hemnet visar att trenden har fortsatt under de fyra första månaderna i 2021, jämfört med motsvarande period 2015-2020.
Distanshandel

Indexerad utveckling av omsättningen för detaljhandel via postorder och internet (indexår 2015)*.

* Ett index på 124 innebär en ökning med 24 procent jämfört med indexåret 2015.

  Din gissning skiljer sig -enheter från det rätta svaret.

2020 blev kanske inte helt oväntat ett rekordår för distanshandeln. Restriktioner gjorde att människor i högre utsträckning vände sig till internet och postorder för varor de kanske annars köpt i butik.

Indexerad utveckling av omsättningen för detaljhandel (exkl. systembolag, bensinstationer och apotek, indexår 2015)

Tittar vi på all detaljhandel, det vill säga inklusive fysiska butiker, så ser vi att utvecklingen 2020 ligger i linje med tidigare års ökning.


Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Ola Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 30 maj 2021