Läckta dokument avslöjar kinesiska internerings­läger


Åtta sidor ur dokumentet för hur lägren ska styras

I en unik läcka som SVT har tagit del av genom journalistnätverket ICIJ finns dokument som avslöjar hur kinesiska interneringsläger för muslimska minoritetsgrupper styrs. De kallas för "center för utbildning och professionell träning" men i deras riktlinjer hittar vi instruktioner som visar att lägren styrs med järnhand och att de som sitter där gör det för att fostras till godkända kinesiska medborgare.

Här kan du själv ta del av dokumenten och de översättningar vi har gjort.

Slide 1 of 8

"Kommentarer angående förstärkning och reglering av verksamheten på yrkesutbildningscentra"

"Hantera och kontrollera noggrant allt studenterna gör för att förhindra rymningar under lektioner, måltider, toalettpauser, badtider, medicinsk behandling, familjebesök etc. Hantera strikt studenter som begär ledigt, om de verkligen behöver lämna utbildningscentret på grund av sjukdom eller andra speciella omständigheter måste de ha någon som följer med, övervakar och kontrollerar dem.""Studenter får inte delta i arbete utöver undervisningen och får inte kontakta omvärlden bortsett från under föreskriven verksamhet. Det är strängt förbjudet för eleverna att ha egna mobiltelefoner eller att personalen överlämnar mobiltelefoner till studenterna, för att förhindra att personalen interagerar med studenterna och att det inte blir krockar mellan insidan och utsidan. Det måste finnas full videoövervakningg av sovsalar och klassrum fritt från blinda fläckar, vilket säkerställer att vakter som...

...jobbar kan övervaka i realtid, registrera saker i detalj och rapportera misstänkta omständigheter omedelbart.""8. Följ de "tre studierna." Följ den dagliga koncentrerade studien av det nationella språket (mandarin), lag och färdigheter, gör mandarinstudier till högsta prioritet och...

...säkerställ tid, innehåll och kvalitet. När man studerar lag och färdigheter måste lektionerna hållas på det nationella språket (mandarin), och det nationella språket (mandarin) bör gradvis användas i det dagliga livet för att kommunicera, för att integrera "av-extremifiering" i undervisningen i det nationella språket (mandarin).""Skapa en hälsosam och inspirerande atmosfär, uppmuntra ånger och bekännelse för eleverna så att de på djupet förstår den olagliga, kriminella och farliga karaktären av deras tidigare beteende."

"12. Uppförandeutbildning. Gör deras uppförande till en viktig del av omvandlingen genom utbildningen och etablera ett strikt utbildningssystem för hur de ska leva, med utgångspunkt från vardagsliv, hälsa, etikett och uppförande. Förstärk återhållsamhet och goda vanor och arbeta upp elevernas hälsa, hövlighet och artighet, medgörlighet och lydnad, och känslan av sammanhållning och vänskapliga beteenden och vanor. Stärk studenternas hygienrutiner, säkerställ lämpliga frisyrer och rakningar, regelbundet byte av kläder och ordna bad till dem en eller två gånger i veckan för att utveckla goda levnadsvanor."

"16. Poängsystem. Upprätta utvärderings- och poängssystem på olika områden och bryt ner poängen på individnivå och bedöm elevernas ideologiska omvandling, studier och utbildning samt efterlevnad av disciplin. Gör månatliga bedömningar, och räkna poäng per månad och år och registrera dem i elevens skolfil. Använd studentens poäng som grund för att mäta hur effektiv utbildningen är, och koppla den direkt till belöningar, straff och familjebesök. Hantera eleverna efter nivån av poäng och uppmuntra eleverna att lyda ledningen, ta sina studier på allvar och verkligen omvandla sig."

"19. Kompetensutveckling. Alla elever som har avslutat utbildningen ska skickas till klassen för yrkesfärdigheter för intensiv kompetensutbildning under en period på 3 till 6 månader.""21. Uppföljningshjälp och utbildning. Stärk arbetet med uppföljningshjälp och utbildning av studenterna, alla lokala gräsrotsorganisationer är ansvariga för uppföljningshjälp och utbildning, inklusive polisstationer och domstol."

"25. Strikt sekretess. Arbetspolicyn för yrkesutbildnings- och utbildningscentrumen har stark och hög känslighet. Det är nödvändigt att stärka personalens medvetenhet om att hålla verksamheten hemlig och hålla den allvarliga politiska disciplinen och sekretessen. Det är strängt förbjudet att ta med sig video- och videoutrustning som mobiltelefoner och kameror till undervisnings- och hanteringsområden och ladda upp bilder på internet. Relevant, viktig data ska inte aggregeras, inte spridas och får inte vara öppen för utsidan."

SVT publicerar #ChinaCables i samarbete med journalistnätverket ICIJ och ett stort antal internationella medier.

Varifrån kommer dokumentet?

SVT har tagit del av dokumentet som en partner i det internationella journalistnätverket ICIJ som i sin tur fått det av uigurer i exil.

Den ursprungliga källan (A) som läckt dokumentet är okänd. Källa A har fört det vidare till källa B som i sin tur fört det vidare till källa C. Därefter har ytterligare två personer satt C i kontakt med ICIJ:s egna källor.

Vad talar för att dokumentet är äkta?

Flera oberoende experter som ICIJ talat med bedömer det som autentiskt. Bland annat James Mulvenon, expert på kinesiska dokument och vicepresident vid Defence Group Inc samt den tyske uigurexperten Adrian Zenz.

Medarbetare vid flera olika underrättelsetjänster, som inte vill bli namngivna, har ”off the record” uppgett för ICIJ att de bedömer dokumentet som äkta.


Visa

SVT Datajournalistik

Erik Wikén

Tilde Lewin


Publicerad: Söndagen den 24 november 19:00