Temperaturförändringar runt om i Sverige de senaste 40 åren

I den här artikeln ska vi ta en titt på hur temperaturen har förändrats på olika platser i Sverige – från 1970-talet fram till och med 2010-talet.

Vi börjar med en en kort genomgång av hur du läser grafen, därefter kan du själv utforska hur det sett ut i mätstationen närmast dig.


Kiruna Flygplats – temperaturer under 2010-talet

Vi börjar i norra Sverige. Figuren visar andelen dagar med en viss maxtemperatur under år 2010 till år 2020.

Högst upp är de dagar där det är som varmast, längst ner där det är som kallast.

Andelen dagar läser man från mitten och utåt, antingen till höger eller vänster. Varje vertikalt streck markerar 1% av dagarna, i genomsnitt är det alltså ungefär 3,65 dagar per år.

Genom att titta på den del av figuren som är tjockast ser vi att den vanligaste temperaturen vid Kiruna Flygplats var mellan 0°C och 2°C under 2010-talet. Följer man det vertikala strecket till toppen ser vi att det motsvarar ungefär 8% av dagarna, alltså ungefär 29,2 dagar per år.


Kiruna Flygplats under 70-talet jämfört med 2010-talet

Nu ska vi jämföra två årtionden istället.

Den gråa delen i mitten visar hur det var under 1970-talet och den röda linjen runt om visar 2010 talet.

Under 70-talet var det färre dagar med temperaturer mellan 0°C och 2°C än under 2010 talet. Under 0°C-strecket är den gråa siluetten bredare än den röda linjen – alltså var det fler kalla dagar under 70-talet.

Ovanför 0°C-strecket är den röda siluetten bredare än den gråa, det var alltså fler dagar med temperaturer över 0°C under 2010-talet.


Kiruna Flygplats – skillnaden mellan 70-talet jämfört med 2010-talet

De smalare siluetterna till vänster och höger visar skillnaderna mellan de olika perioderna. Den röda delen på höger sida visar vilka temperaturer som var vanligare under 2010-talet än på 1970-talet. Den gråa på vänster sida visar vilka temperaturer som var vanligare under 70-talet.

Vi ser på de gråa klumparna till vänster att det var fler dagar under 0°C-strecket på 70-talet.


Falsterbo – skillnad mellan 70-tal och 2010-tal

Vi tittar på samma tidsperiod men nu är vi i Falsterbo nere i södra Sverige.

Falsterbo har en mer samlad temperatur, de flesta dagar är maxtemperaturen över nollan både under 70-talet och 2010-talet.


Stockholm – skillnad mellan 70-tal och 2010-tal

Vårt sista exempel är Stockholm och skillnaden i temperatur sedan sjuttiotalet.

Formen på siluetten ser något mer utsträckt ut än den för Falsterbo, men inte lika utsträckt som Kiruna.

Vi kan se att det var fler dagar under 10°C på sjuttiotalet.

Under 2010-talet är det fler riktigt varma dagar med temperaturer över 22 grader. Men man ser också att det generellt har blivit varmare, den röda silutten till höger har klumpar från +10 grader och uppåt.


Utforska själv

Nu får du själv utforska materialet, välj vilken station du vill titta på och vilket årtionde du vill jämföra med - knappar för att byta tidsperiod finns längre ner på sidan.

Under grafen får du en kort sammanfattning av de största förändringarna.


Källa och metod


Materialet bygger på SMHI:s Lufttemperatur, min och max (dygn) som man kan ladda ner här: SMHI - Ladda ner meteorologiska observationer

Artikeln jämför hur många dagar det var en viss temperatur mellan olika årtioden vid ett antal stationer.

För varje årtioende har vi delat in alla dagar in i grupper efter dagens maxtemperatur. Grupperna är två grader stora, i den lägsta gruppen har vi till exempel -24 grader och - 23 grader. Spannet går från -24 grader till +36 grader. Var det kallare än -24 grader räknades dagen ändå som -24 grader.

Det finns vissa luckor i tidsserierna, alla stationer har inte data från alla år, och det kan även saknas data under en del av ett visst år.

Om det saknades fler än 10 dagar under ett år för en station så togs hela det året bort.

Om det saknades ett eller fler år under ett decennium så togs hela decenniet bort.

Grafiken är interpolerade kurvor mellan punkterna, där gruppens punkt hamnar i mitten av intervallet. Alltså för gruppen med dagar mellan 0 och +2 grader placerades punkten vid +1 grader.


VisaOskar Nyqvist


SVT Datajournalistik

Publicerad: 29 augusti 2021