Lyssna på temperatur­höjningen

Du har säkert sett grafer över hur temperaturen har förändrats i världen och Sverige förut - men har du någonsin lyssnat på siffrorna? Här har vi tonsatt dygnsmedeltemperaturen år för år för världen, Sverige och ett antal mätstationer inom landet.

Tryck på världen eller Sverige och sedan på playknappen (och glöm inte slå på ljudet i mobilen).

Källor och metod

Data för de svenska mätstationerna kommer från SMHI.

Data för Sverige som helhet kommer från SMHI och kan hämtas här.

Data för världen kommer från National Oceanic and Atmospheric Administration.

De svenska vyerna visar den genomsnittliga dygnsmedeltemperaturen varje år.

Siffrorna i världsvyn visar den årliga avvikelsen från den genomsnittliga årsmedeltemperaturen under 1900-talet – om ett år är kallare än det normala, sett till 100-årsperioden, hamnar det på minus. Om ett år är varmare än vanligt hamnar det på plus.

Alla grafer har en inbördes skala som går från ungefär 50hz till 1000hz. Det innebär att den lägsta uppmätta temperaturen får en ton på cirka 50hz och den högsta cirka 1000hz. Och de andra fördelas där emellan enligt samma princip.

Det här är kriterierna för att en station ska få vara med:

  • En månad är godkänd om den har minst 20 mätningsdagar.

  • Ett år är godkänt om det har 12 godkända månader enl. ovan kriterier.

  • Det får vara som mest 5 års glapp mellan godkända år.

  • Första godkända året måste vara 1900 eller tidigare.

  • Sista godkända året måste vara 2020.


Visa


Ola Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 29 augusti 2021