Mellanårs­valet i USA


Den 8 november är det mellanårsval i USA. Hur det går i valet kommer att vara avgörande för president Bidens och Demokraternas möjligheter att få igenom sin politik de kommande två åren.

En av de viktigaste striderna kommer vara om kontrollen över den lagstiftande församlingen – kongressen. Kongressen är den amerikanska motsvarigheten till svenska riksdagen, och utan kongressen kan de lagförslag som Demokraterna och Biden vill driva igenom inte bli verklighet.

35 senatorer och 435 ledamöter i representanthuset ska väljas, och enligt förhandsbedömningarna ser det ut att bli svårt för Demokraterna att behålla kontrollen över båda de lagstiftande kamrarna.

Senaten

Senaten är överhuset i de två kammare som utgör den lagstiftande kongressen. Den amerikanska senaten består av 100 senatorer, två från varje stat, som väljs in på en mandatperiod på sex år – men alla platser väljs inte samtidigt. Vartannat år är det val till ungefär en tredjedel av platserna, plus eventuella extraval på grund av att en senator har avgått eller avlidit.


Senaten


Nuvarande fördelning


Den sittande senaten består av 50 republikanska, 48 demokratiska och två oberoende senatorer. De två oberoende senatorerna, Angus King från Maine och Bernie Sanders från Vermont, har dock ett nära samarbete med det demokratiska partiet.

Vid en oavgjord omröstning lägger vicepresidenten den avgörande rösten, vilket innebär att Demokraterna sedan det senaste valet haft möjlighet att rösta igenom flera förslag i senaten.Senaten


Valbara senatsplatser


Under mellanårsvalet 2022 är 35 av de 100 senatsplatserna föremål för val. 14 av de platserna styrs idag av demokrater, och 21 styrs av republikaner.

Att en större andel av de valbara stolarna idag innehas av republikaner gynnar så klart Demokraterna, som i mellanårsvalet har möjligheten att vinna en tydligare majoritet i senaten.Senaten


Så tror experterna


Senatsvalet ser ut att bli jämnt, och ingen sida har ett tydligt övertag.

Analysföretaget Cook Political Report har tittat på de kommande valen och gett varje val en klassificering utifrån sannolikheten att respektive parti vinner platsen. Utifrån dessa klassificeringar har vi här färgat senatsplaterna.

Solid demokratisk


Sannolikt demokratisk/lutar demokratiskt


Helt jämnt


Sannolikt republikansk/lutar republikanskt


Solid republikansk

I skrivande stund har elva senatsval klassificerats som "sannolikt" eller "lutar åt" ett visst parti (tre demokratstyrda och fyra republikanstyrda), eller som helt jämna (två demokratstyrda och två republikanstyrda).

Det är troligt att det resultatet i dessa val som kommer att avgöra kampen om kontrollen över senaten.


Representant­huset

Representanthuset är underhuset i kongressen och består av 435 platser med tillhörande distrikt som, till skillnad från senaten, är fördelade proportionerligt utifrån befolkningen i varje stat.

Kalifornien har till exempel för närvarande 53 distrikt medan Montana bara har ett. Men efter att en nationell folkräkning ägt rum 2020 har distriktskartan ritats om inför mellanårsvalet 2022, vilket bland annat innebär att Kalifornien förlorar ett distrikt samtidigt som Montana får ett distrikt.


Huset


Nuvarande fördelning


När man tittar på kartan över representanthusets distrikt kan det vid en första anblick se ut som att Republikanerna dominerar. Men i själva verket är det Demokraterna, vars starkaste fästen är urbana distrikt på kusterna, som är i majoritet.

Inför mellanårsvalet sitter Demokraterna på 220 av stolarna i huset, och Republikanerna på 212.

Tre av stolarna är tomma efter att deras tidigare innehavare av olika anledningar har valt att lämna sina uppdrag.Huset


Så tror experterna


Distrikten i kartan ovan skiljer sig något från den föregående kartan, eftersom vi här visar de nya, omritade distrikten som gäller för valet 2022.

Även här har vi färgat distrikten utifrån den klassificering från "solid" till "helt jämnt" som Cook Political Report gett varje distrikt.

Solid demokratisk


Sannolikt demokratisk/lutar demokratiskt


Helt jämnt


Sannolikt republikansk/lutar republikanskt


Solid republikansk

Republikanerna ser ut att ha ett försprång inför mellanårsvalet.

I Cook Political Reports analys kan Demokraterna bara räkna med en trygg vinst i 162 av distrikten, medan Republikanerna kan känna sig trygga med vinst i 188 distrikt.

Den 8 november går amerikanerna till valurnorna för att bestämma vilka som ska representera dem i den lagstiftande församlingen.

Den rekordhöga inflationen och inställningen till aborträtten är två högaktuella frågor som för många kommer att har stor betydelse för det slutgiltiga valet. Och resultatet i mellanårsvalet kommer att ha stor påverkan på Bidenadministrationens möjligheter att agera i dessa och en rad andra frågor de kommande två åren.

Källor och metod

Klassificeringen av de olika valen kommer från Cook Political Report.

Cook ger varje val en designering som antingen är "solid", "likely", "leaning" eller "toss up". Vi har i här slagit ihop kategorierna "likely" och "leaning" till en kategori med en gemensam färg: "sannolikt demokratisk eller republikansk/lutar demokratiskt eller republikanskt".

Kartdatan för representanthusets nuvarande distrikt kommer från census.gov.

Kartdatan för representanthusets kommande distrikt kommer från Redistricting Data Hub.


Visa


Ola Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 27 oktober 2022