Opinionsläget i   USA


Den 3 november är det presidentval i USA. Här kan du följa rådande opinionsläge – stat för stat – fram till valet. Se vilka stater som redan verkar vara avgjorda, vilka som lutar åt Trump eller Biden, och vilka stater som båda kan vinna.

Den här artikeln säger ingenting om framtiden – utan hur opinionsläget ser ut just nu. Den sista uppdateringen av den här artikeln skedde kl 22.00 den 3 november 2020.

Klicka här för valresultat


https://www.svt.se/datajournalistik/usa-val-resultat-2020/Delstaterna är färgade efter hur stort övertag något av partierna har i staten just nu. Så här läser du färgerna:

Biden leder med 10 procentenheter eller mer


Biden leder med mellan 5 och 10 procentenheter


Trump leder med 10 procentenheter eller mer


Trump leder med mellan 5 och 10 procentenheter


Ingen leder med mer än 5 procentenheter

På kartan här nedanför ser du USA:s 50 delstater. Klicka på en av dem för att se opinionsläget just nu och hur det har gått i de senaste fem valen.


NE och ME med de små färgade rutorna precis under kartan representerar distrikten i delstaterna Nebraska och Maine. Elektorsrösterna i de två delstaterna kan alltså gå till olika kandidater. Tryck på en av rutorna för mer information.

För att vinna valet måste en kandidat få minst 270 av totalt 538 elektorsröster. Olika delstater har olika många elektorer och är därför olika viktiga att vinna.

Kartan visar vem som enligt opinionsmätningar leder i de 50 delstaterna just nu (de randiga staterna är uppdelade i tre distrikt vardera). Många delstater är redan mer eller mindre "givna", det skulle till exempel vara en skräll om Trump vann det demokratiska fästet New York, eller om Biden vann Alabama.

Det viktigaste för kandidaterna är alltså att vinna de jämna staterna. Här färgar vi alla delstater där ingen leder med mer än 5 procentenheter gråa.

Kategorisering av delstater

Vi har grupperat och färgat delstaterna efter hur stort övertag något av partierna har i staten enligt fivethirtyeights sammanvägda opinionsundersökning. Leder ett parti med 10 procentenheter eller mer i staten så är färgen mörkare, om partiet leder med mellan 5- och 10 procentenheter så är färgen ljusare. Om inget parti leder med mer än 5 procentenheter så färgar vi staten grå.

Detta gäller de stater som har minst fem opinionsundersökningar, eller har opinionsundersökningar från minst tre undersökningsföretag. I annat fall har vi gjort en egen bedömning utifrån vad vad följande källor säger om läget i delstaten: fivethirtyeights, Real Clear Politics, The Cook Political Report - 2020 Electoral College Ratings. samt valresultatet i staten de senaste fem valen.

Följande delstater och distrikt klassificeras på detta sätt:


Visa

Opinionsläget i staplar

Grafiken nedan visar stödet för de olika kandidaterna just nu.

Bredden på klossarna visar stödet för kandidaten, staterna med högst stöd ligger längst ner. I de bredaste klossarna har kandidaten mer än 40 procentenheters övertag. De gråa klossarna ligger i båda partiernas "torn" - båda har chans att vinna dem eftersom ingen har ett övertag på minst 5 procentenheter i dem.

Höjden på delstaternas namn visar hur många elektorsröster staten har i förhållande till de andra. Det svarta strecket visar var gränsen för 270 röster ligger, det en kandidat måste ha för att vinna.

Du byter visualisering genom att klicka på den, det finns tre lägen: Den första visar opinionssiffror för 2020, alltså hur det ser ut nu. Den andra bygger på de sista opinionsundersökningarna som gjordes innan valet 2016, och den sista är det faktiska resultatet valet år 2016. Klickar du på vänster sida går du bakåt, klickar på höger sida går du framåt.


Jämna delstater

Nu ska vi ta en närmare titt på de delstater där ingen leder med mer än 5 procentenheter, de som är färgade gråa. Till höger i korten ser du opinionsläget just nu, och följer du linjen nedåt ser du hur det såg ut för en respektive två veckor sedan.

Du kan byta sortering och välja att titta på alla delstater som har tillräckliga opinionsundersökningar om du vill. Från start är korten sorterade med jämnast opinionsläge först.

* I Maine och Nebraska delas statens elektorsröster mellan vinnaren i staten som helhet och vinnarna i de olika distrikten. Här syftar vi på de opinionsundersökningar och elektorsröster som gäller för staten som helhet, inte de enskilda distrikten.


Metod och källor

Sidan uppdateras när nya siffror har kommit, som snabbast en gång i timmen.

Vi använder oss av fivethirtyeights trendjusterade "poll-of-polls" (sammanvägd opinionsundersökning).

Fivethirtyeights sammanvägda opinionsundersökning tar ett genomsnitt av flera olika opinionsundersökningar och viktar varje opinionsundersökning utifrån en rankning, som i sin tur baseras på hur träffsäker opinionsundersökningen har varit historiskt.

Utöver rankningen så tar fivethirtyeight även hänsyn till vilka som har tillfrågats i undersökningen. Eftersom valdeltagandet är relativt lågt i USA så är "likely voters", dvs de som sannolikt kommer rösta, väldigt viktiga. Resultatet från undersökningar bland likely voters används därför för att vikta resultatet i undersökningar i hela väljarkåren eller bland de som registrerat sig för att rösta i en stat.

Fivethirtyeight viktar också utifrån "house effects", det vill säga om en opinionsundersökning konsekvent underskattar eller överskattar ett parti i sina undersökningar.

Ytterligare en viktning sker utifrån hur ny en undersökning är - ju nyare en opinionsundersökning är desto mer viktas den in, allt annat är lika. Om det var länge sedan en ny opinionsundersökning kom i en stat så väger man också in nationella trender och trender i andra stater med färskare opinionsundersökningar som liknar staten i fråga.

Ju närmare valet vi kommer desto mindre "platt" kommer trendlinjen att bli eftersom de förändringar som sker nära valet antas motsvara riktiga förändringar i väljarnas åsikter, snarare än tillfälliga toppar och dalar.

Källa: Fivethirtyeight

Klassificering

Vi har grupperat och färgat delstaterna efter hur stort övertag någon av kandidaterna har i staten. Leder en kandidat med 10 procentenheter eller mer i staten så är färgen mörkare, om kandidaten leder med mellan 5- och 10 procentenheter så är färgen ljusare. Om ingen kandidat leder med mer än 5 procentenheter så färgar vi staten grå.

Detta gäller de stater som har minst fem opinionsundersökningar, eller har opinionsundersökningar från minst tre undersökningsföretag under 2020. I annat fall har vi gjort en egen bedömning utifrån vad vad följande källor säger om läget i delstaten: fivethirtyeights, Real Clear Politics, The Cook Political Report - 2020 Electoral College Ratings. samt valresultatet i staten de senaste fem valen.


Visa

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


SVT Datajournalistik

Fredrik Edgren, Martin Hedström, Linnea Heppling, Ola Hjalmarsson och Oskar Nyqvist

Publicerad: 2020-09-26