Pengar till försvaret - land för land

Försvarsanslaget ska öka till 2 procent av BNP, vill regeringen. Men hur stor del av BNP lägger Sverige på försvaret idag? Och hur har det sett ut historiskt? Och hur mycket lägger andra länder på sitt försvar?

Stockholm international peace research institute (Sipri) har tagit fram data på hur mycket resurser olika nationer lägger på sitt militära försvar.

Med hjälp av deras siffror kan vi se hur militären har varit olika högt prioriterad i olika perioder, och hur långt Sverige är ifrån det nya målet.

Längst ner i artikeln kan du själv utforska försvarsbudgetarna i de flesta av världens länder.

Men vi börjar med att titta på 1960-talet. Andra världskriget var här färskt i minnet och försvarskostnaderna var fortfarande en betydande del av BNP.

Scrolla ner för att se hur försvarsbudgeten förändras.


Avtrappning under kalla kriget

Även om den långsiktiga trenden från 60-talets mitt fram till 1990 är nedåtgående så fortsätter utgifterna att ligga över 2 procent.Politiskt styre

Nu lägger vi till ett raster av färg på det politiska styret under tiden mellan 1960 och 1990. Den röda färgen betyder S-ledd regering, den gröna C-ledd och den blå L-ledd (dåvarande Folkpartiet).

Under de första åren med center/liberal regering sker en viss ökning, men under Fälldins andra period vid regeringsmakten så sjunker utgifterna som andel av BNP igen.

Minskningen fortsätter under S fram till Sovjetunionens fall.Fram tills idag

Trenden för utgifterna är fortsatt starkt nedåtgående under 1990- och 00-talet, då regeringarna var omväxlande M-ledda (blå färg) och S-ledda (röd färg). Under 10-talet avstannar minskningen något och sedan ett par år tillbaka ser vi en ökning av försvarsutgifterna som andel av BNP.Sverige och Finland

När vi jämför utvecklingen i Sverige och i Finland sedan 1990 så ser vi att Sverige fram tills mitten av 00-talet lade högre andel av BNP på försvaret, men därefter ligger Finland konsekvent högre.

Mellan 2020 och 2021 ökade dessutom Finland sina försvarsutgifter med en halv procentenhet.Skandinavien och Finland

När vi lägger till de övriga skandinaviska länderna ser vi att många följer ett liknande mönster – en gradvis minskning sedan 90-talet för att sedan öka något de senaste åren.

Sverige är det land som år 2021 lade lägst andel pengar på försvaret.Skandinavien och Finland – dollar

Tittar vi istället på de faktiska pengarna som läggs på försvaret så blir bilden en lite annan.

Siffrorna har här räknats om till dollar i 2021 års kurs för att vara jämförbara mellan länder och över tid. Siffran anger antal miljoner dollar.

Här toppar Norge som 2021 lade motsvarande 7,3 miljarder dollar på sitt försvar. Sverige spenderade samma år ungefär 7,2 miljarder dollar.Sverige och Ukraina

När vi byter tillbaka vyn till andel av BNP och jämför Ukraina och Sverige så ser vi att Ukrainas försvarsutgifter några få år efter självständigheten var uppe i två procent av BNP.

Där ligger utgiftsnivån sedan relativt stabilt fram till början av 2010-talet, då den efter en mindre minskning under tre år skjuter i höjden i samband med Rysslands annektering av Krim 2014. Sedan dess har utgifterna ökat till nuvarande nivå på drygt tre procent av BNP.Sverige, Ukraina och Ryssland

Lägger vi till Ryssland så ser vi att landets försvarsbudget konsekvent legat på en högre nivå än både Sveriges och Ukrainas – bara en gång sedan början av 90-talet har utgifterna gått under tre procent av BNP enligt Sipris siffror.Sverige, Ukraina och Ryssland

Tittar vi på de faktiska pengarna som läggs på försvaret så blir det tydligt att en större ekonomi, kombinerat med en militärbudget som utgör en större andel av BNP, innebär ett de totala ryska försvarsutgifterna vida överstiger de svenska och ukrainska.

Men hur mycket pengar som läggs på försvaret är inte den enda faktorn som påverkar den faktiska försvarsförmågan, vilket kriget i Ukraina har visat.Utforska försvarsbudgetar


Här kan du själv se hur mycket pengar ett antal länder lade på sitt försvar 2021 (räknat i dollar).

Välj land nedan eller tryck på en flagga i grafen för att se hur mycket pengar som spenderades.

Under grafen kan du välja hur länderna grupperas.


Källor och metod


Data kommer från Sipri Military Expenditure Database.

Sipri använder sig av offentliga källor för att sammanställa de militära utgifterna. I vissa fall gör Sipri egna uppskattningar av de totala utgifterna utifrån den offentliga information som finns.

I delen där du kan utforska försvarsbudgetarna tas bara de länder med som har data för 2021.


Visa

Ola Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 1 april 2022

Uppdaterad: 25 april 2022