När utrotades djurarterna?

Nyligen kom en rapport som varnade för att uppemot en miljon arter hotas av utrotning. Vi har tittat närmare på några av de djurarter som redan dött ut. Dog hästdjuret Kvaggan ut före papegojan Gråparakiten? Och utrotade människan Dronten eller Pungvargen först? Placera ut djuren i den ordning du tror de blev utrotade.


Ditt mål är att bygga en tidslinje över när tio olika djurarter dog ut.

Placera varje nytt djur i relation till de andra på tidslinjen.

Dra i ett djur för att placera det där du tror den hör hemma.

Tryck på "Gissa!" när du är nöjd med din placering.

Lycka till!


Det är så klart nästan omöjligt att veta exakt när den sista individen av varje art dog ut, men vi tror vi vet på ett ungefär.


Foto: SVT

Mammut (1700 f.Kr.)

Elefantdjur som för ca tre miljoner år sedan vandrade norrut från Afrika. Många kopplar ihop mammutarna med en europeisk istid men de levde alltså i betydligt varmare klimat i Afrika under mer än fyra miljoner år. De flesta dog ut i slutet av den senaste istiden, men dvärgmammutarna på Wrangels ö dog inte ut förrän ca 1700-1500 f.Kr.


Foto: Charles Hamilton Smith

Uroxe (1627)

Uroxen var ett stort oxdjur som levde i Europa, Asien och Nordafrika. Den sista kända individen dog 1627 i Polen. Den var betydlig större än de nuvarande tamboskapen med en maxvikt på ca 900 kg.


Foto: Imran/photos

Dront (1680)

Dronten var en sorts duvfågel som levde på ön Mauritius i Indiska oceanen. Den kunde inte flyga och saknade naturliga fiender - tills människan upptäckte Mauritius. På mindre än 200 år hade sjömän och kolonisatörer orsakat att fågeln dog ut.

Gråparakit (1764)

En papegojfågel som fanns på ön Mauritius. Den rapporterades senast år 1764 och antas ha blivit utrotad kort därefter pga jakt. Det finns flera andra, fortfarande levande, parakitarter.


Foto: Michael B. H.

Vit purpurhöna (1834)

En utdöd fågel i familjen rallar som tidigare levde på Lord Howeön. Det finns flera andra, nu levande, sorters purpurhönor men den sista rapporten om den vita purpurhönan var 1834.


Foto: Biodiversity Heritage Library

Falklandsräv (1876)

Falklandsräven var ett hunddjur som levde på Falklandsöarna och det var ensamt landdäggdjur på ön innan människan kom 1690. Från 1839 delade den brittiska förvaltningen ut premier för varje död räv och år 1876 var den utrotad.


Foto: Biodiversity Heritage Library

Kvagga (1883)

Kvaggan var en sorts hästdjur som hade ränder på främre delen av kroppen. Den fanns bland annat i Sydafrika och angränsande ormåden. Nybyggare från Europa ska ha betraktat kvaggan som en konkurrent till sin tamboskap och många sköts av den anledningen eller i jakt.


Foto: AFP/TT

Pungvarg (1936)

Pungvargen, eller Tasmanian tiger som den också kallades, var det största kända rovpungdjuret i modern tid. Den var upp till 130 cm lång och kunde ha en mankhöjd på upp till 60 cm. De sista exemplaren levde på Tasmanien. 1936 dog den sista pungvargen i fångenskap i Hobart Zoo.


Foto: Wikimedia

Mexikansk brunbjörn (1964)

En sorts brunbjörn som förekom i södra Nordamerika. Det var ett av de största däggdjuren i Mexiko och kunde väga upp mot 320 kg. Den jagades redan av spanska conquistadorer och fram till 1960 minskade populationen till ungefär 30 individer. Fyra år senare förklarades den mexikanska brunbjörnen som utdöd.


Foto: Wikimedia

Kaspisk tiger (1970)

Den kaspiska tigern, eller persisk tiger som den också kallas, levde i Iran, Irak, Afghanistan, Turkiet och Mongoliet. Man tror att den dog ut under 1970-talet men det finns rapporter om att den har setts sedan dess.


Ola Hjalmarsson

Linnea Heppling

SVT Datajournalistik

Här kan du ser mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 maj 2019