Så lång var den första Corona-vågen


Sveriges första våg av corona började i mars och höll i sig i arton veckor. Belgien drabbades hårdare men deras första våg ebbade ut efter elva veckor. Vi ska titta närmare på hur den första vågen av corona slog mot nio europeiska länder.

Både hur många som avled, hur länge den första corona-vågen varade och hur stor andel som avled under olika perioder varierar mellan länderna.

Siffrorna för avlidna baseras på ett rullande sju-dagars medelsvärde. Se metodavsnitt för mer info.

Vi har bestämt att en våg börjar och slutar vid 5% av maxvärdet i varje land. Som exempel: Vi säger att ett land har en toppnotering på 100 dödsfall (per dag och miljon invånare). Eftersom vågen börjar vid 5% av toppen, så börjar den i det här fallet på dagen då landet hade fem dödsfall (per miljon invånare), eftersom fem är 5% av 100. Vågen slutar sedan när landet når ner till fem dödsfall igen på andra sidan av toppen.

Belgien är det land som hade den högsta toppen och därmed det högsta antalet avlidna per capita under den första vågen - som pågick i ungefär 11 veckor. Storbritannien hade den tredje högsta toppen, där pågick vågen i ungefär 15 veckor. Sverige hade den sjätte högsta toppen av antalet avlidna per capita, och är det land där vågen pågick längst - 18 veckor.

Tyskland och Danmark hade ett betydligt lägre högsta värde än de andra, men tiden för vågen ligger i linje med de övriga.

Sverige

Sveriges tidsperiod som vi tittar på börjar den 19 mars och slutar den 25 juli. Under den första corona-vågen avled 5 726 personer i Sverige. Längst ner i grafen ser vi att antalet döda per dag steg under 4 veckor och att 25% av dödsfallen skedde då.

Det tog 14 veckor från toppen av vågen till slutet (5% av maxvärdet), och här skedde alltså 75% av dödsfallen.

Det tog ungefär 6 veckor för dödsfallen att sjunka från det högsta värdet till häften. Under denna period skedde 50% av den första vågens dödsfall.
Italien

Italien hade som högst 13 avlidna per miljon invånare och dag. Landets första corona-våg pågick i 15 veckor, alltså ungefär 3 veckor mindre än i Sverige.Det tog ungefär 12 veckor från att Italien hade sin topp tills dess att landets första våg tog slut. 67% av dödsfallen inträffade under den perioden.

Tidsjämförelse mellan Italien och Sverige

Här ser du hur många veckor det tog för länderna att nå olika puntker av vågen. Till exempel tog det två veckor för båda länderna att gå från 5% till 50% av sitt dagliga maxvärde av dödsfall per dag och capita.


ItalienSverige
5% till 50%22 (0)
50% till 100%22 (0)
100% till 50%46 (+2)
50% till 25%24 (+2)
25% till 5%64 (-2)

Belgien

Belgiens första våg hade Europas högsta topp och därmed det högsta antalet avlidna per en miljon invånare. Som mest var det 29 döda per miljon invånare per dag. Vågen varade betydligt kortare än Sveriges, bara 11 veckor.

Sveriges våg var alltså längre men plattare än Belgiens. Tittar man på antalet döda i Sverige var det 562 avlidna per miljon invånare för hela vågen, för Belgien var motsvarande siffra 833.


Tidsjämförelse mellan Belgien och Sverige


BelgienSverige
5% till 50%22 (0)
50% till 100%12 (+1)
100% till 50%26 (+4)
50% till 25%24 (+2)
25% till 5%44 (0)

Så länge pågick vågen för de nio länderna

Sverige hade den längsta vågen och Italien och Storbritannien något kortare, de tre länderna har också haft liknande siffror när det gäller avlidna per capita. Frankrikes våg var kortast, ungefär 9 veckor lång.

Kolumnen Högsta värde visar landets högsta notering av avlidna per miljon invånare och dag.


Antal veckorDödsfall per
miljon invånare
Högsta värde
Sverige1856210
Italien1557013
Storbritannien1560614
Danmark131023
Tyskland121053
Nederländerna123489
Belgien1183329
Spanien1060119
Frankrike941915


Storbritannien


Visa

Danmark


Visa

Tyskland


Visa

Nederländerna


Visa

Spanien


Visa

Frankrike


Visa

Vilka länder är i en andra våg nu? Tryck på bilden nedan för att komma till vår visualisering med fokus på utvecklingen de senaste tio veckorna.

Källa och metod

Statistik från Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering

Rullande sju dagars medelvärde:

För varje datum gör vi ett medelvärde av antalet dödsfall på aktuellt datum och de sex föregående dagarna.

Vågens start och slut

Det är inte helt enkelt att säga var en "våg" börjar eller slutar, därför bestämmer vi det matematiskt.

I denna artikel har vi valt att bestämma när vågen var utifrån landets topp.

Gränsvärdet för när det börjar och slutar är satt till 5% av maxvärdet. Vidare delade vi in vågen i ytterligre 3 delar, när resningen var 50% av maxvärdet, när vågen tappat 50% sedan toppen och slutligen 25% av toppen.

Det gjorde vi för att visa på skillnaderna i tid mellan resningen och när vågen ebbar ut. Det tar längre tid för ett land att komma ner till 5% än att gå upp från 5%.


Visa


Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 12 november 2020