Så tankas bilarna i din kommun

Andelen laddbara bilar ökar kraftigt i landets kommuner. Bensin och diesel är fortfarande totalt dominerade men kurvorna pekar nedåt.

Här kan du se utvecklingen av de olika drivmedlen i just din kommun.

Välj kommun, fordonsslag och år eller få hela bilden i sverigekartan. Under kartan finns ett diagram som visar utvecklingen i den kommun du har valt.Privatägda bilar inom din kommun

I verktyget nedan kan du se privatägda personbilar som fanns registrerade i december 2021. Här finns alltså inte leasade bilar eller företagsbilar med som det gjorde innan. Välj din kommun så visas den indelad i mindre regionala statistikområden. På det sättet kan du se hur det skiljer sig inom din kommun. Du kan jämföra olika sorters divmedel och dessutom se hur inkomsterna fördelar sig i kommunen. Kanske hittar du ett samband mellan till exempel andelen elbilar och hög medelinkomst? Ju mörkare färg – desto högre andel av det du valt.

Källor och metod


Data över Sveriges bilflotta kommer från SCB och omfattar antalet personbilar i trafik mellan år 2012 och 2021.

Data över privatägda personbilar i kommunens regionala statistikomoråden kommer också från SCB. I de fall urvalet är för litet är uppgifterna maskerade från SCB för att förhindra identifiering. Dessa ytor är grå i kartan.


Visa

Martin HedströmDatajournalist


Publicerad: 3 maj 2022

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik