Så tänker svenskarna rösta i EU-valet

EU-valet den 26 maj är på många sätt ett ödesval. Med hjälp av SVT/SR/Novus väljarundersökning kan vi visa vad svenska folket säger att de ska rösta på, vilka toppkandidater som ligger bäst till för ett mandat i parlamentet och hur många som faktiskt tänker rösta.


Så tänker Sverige rösta


Den tunna stapeln visar hur valresultatet blev vid det förra valet och de tjocka staplarna visar siffrorna från vår senaste väljarundersökning. Frågan som ställdes var: "Vilket parti kommer du att rösta på i valet till Europaparlamentet 26 maj?"


Andelen som säger att de ska rösta på något annat parti än de sittande är 1.7 %.


Så skiljer sig rösterna mellan kvinnor och män


Enligt den senaste undersökningen kommer till exempel fler kvinnor än män rösta på Socialdemokraterna och betydlig fler män än kvinnor rösta på Sverigedemokraterna.


Så förändras partiernas mandat


Enligt den senaste undersökningen från SVT/SR/Novus


Ökar från 1 till 2 mandat


Ligger kvar på 5 mandat


Minskar från 4 till 2 mandat


Ökar från 1 till 2 mandat


Minskar från 2 till 1 mandat


Ligger kvar på 3 mandat


Ökar från 1 till 2 mandat


Ökar från 2 till 3 mandat


Minskar från 1 till 0 mandat


Här är kandidaterna som skulle få platser i EU-parlamentet


Om Sverige får 20 mandat, samma som i dag, och det är partiernas toppkandidater som kommer in så får följande personer mandat.

Observera också att det går att ta sig in via personröster, så det kan bli andra personer än toppnamnen på listorna som väljs. Det är heller inte helt klart ännu hur Storbritanniens utträde ur EU kommer att påverka antalet mandat som Sverige får. SD:s tidigare kandidat på plats nummer fyra, Kristina Winberg, har strukits.


Så många säger att de ska rösta


Novus har enligt sin modell för röstintention räknat fram att valdeltagandet idag ser ut att bli 53.5 %.

Det brukar vara färre som röstar i EU-valet än till riksdagen, och valdeltagandet skiljer sig mellan olika grupper. Vi ställde frågan "Hur stor är chansen för att du kommer att rösta i valet till europaparlamentet?". Så här blev svaren uppdelat på kön och utbildningsnivå, där skalan går från "Kommer absolut att rösta" längst till vänster till "Kommer absolut inte att rösta" längst till höger.

Detaljerad fördelning av svaren

Svarsalternativet "Vet ej" är inte redovisat i graferna ovan.

På totalen:


Kommer absolut att rösta: 66 %


Kommer troligen att rösta: 15 %


50% chans att du kommer att rösta: 7 %


Kommer troligen INTE att rösta: 6 %


Kommer absolut INTE att rösta: 4 %


Vet ej: 2 %

Kvinnor:


Kommer absolut att rösta: 69 %


Kommer troligen att rösta: 14 %


50% chans att du kommer att rösta: 6 %


Kommer troligen INTE att rösta: 6 %


Kommer absolut INTE att rösta: 2 %


Vet ej: 2 %

Män:


Kommer absolut att rösta: 63%


Kommer troligen att rösta: 16 %


50% chans att du kommer att rösta: 8 %


Kommer troligen INTE att rösta: 7 %


Kommer absolut INTE att rösta: 5 %


Vet ej: 1 %

Grunskoleutbildning:


Kommer absolut att rösta: 55 %


Kommer troligen att rösta: 19 %


50% chans att du kommer att rösta: 8 %


Kommer troligen INTE att rösta: 11 %


Kommer absolut INTE att rösta: 2 %


Vet ej: 4 %

Gymnasieutbildning:


Kommer absolut att rösta: 62 %


Kommer troligen att rösta: 16 %


50% chans att du kommer att rösta: 8 %


Kommer troligen INTE att rösta: 7 %


Kommer absolut INTE att rösta: 5 %


Vet ej: 1 %

Högskoleutbildning:


Kommer absolut att rösta: 78 %


Kommer troligen att rösta: 12 %


50% chans att du kommer att rösta: 5 %


Kommer troligen INTE att rösta: 2 %


Kommer absolut INTE att rösta: 2 %


Vet ej: 1 %

Visa

Om undersökningen

Novus har för den här undersökningen intervjuat 2456 personer per telefon, sms, post och e-post under perioden 6-22 maj 2019. Andelen som säger att de ska rösta på något annat parti än vi uppger här är 1.7 %.

Novus har utifrån sin modell kring röstintention räknat fram hur stort valdeltagandet ser ut att bli idag. Modellen är baserad på en kombination av frågor för att kunna avgöra sannolikheten att man faktiskt kommer att rösta i EU valet.

Läs mer om undersökningen här

Visa


SVT Datajournalistik

Publicerad: 27 mars 2019

Uppdaterad: 24 maj 2019