Sidan har flyttat till:

https://www.svt.se/datajournalistik/skjutningar-i-sverige-ar-for-ar


Klicka på länken om sidan inte laddas om automatiskt


Skjutningar i Sverige

Här kan du se var och när det har skjutits – och följa utvecklingen år för år. Hur har det sett ut där du bor?I ditt område


Du kan söka fram din region, kommun, tätort eller närområde. Du kan också navigera genom att klicka i kartan. När du har valt ett område kan du klicka på en punkt för att få detaljer om skjutningen. Under kartan visas information för det geografiska område du har valt.Skjutningarnas offer

skadade dödaÖvergripande statistik
Kalender


Registerade skjutningar dag för dag. Klicka på en dag för att fälla ut hela kalendern och för att visa information. Tidpunkt för skjutningar i september i år är tagna utifrån medieuppgifter. I de fall uppgift saknas är tiden satt till 00:00.


är döda. är skadade. är skjutningar utan rapporterade döda eller skadade


Källa och metod

Databasen med skjutningar


Efter augusti 2021 är polisen mer restriktiva med vad de ger ut för siffror - därför kan vi inte längre redovisa till exempel ålder på offren.

Materialet har vi fått ut från polisen. För varje skjutning finns datum, tid, ungefärliga koordinater och adresser, polisens klassificering av skjutningen samt uppgifter kring antalet skadade och döda.

Alla skjutningar är inte med i polisens material. Det inkluderar till exempel inte skjutningar gjorda av polis eller jägare samt vådaskott och självmord.

Polisens sammanställning påbörjades i slutet av 2016 men materialets kvalité bedöms inte vara tillräcklig förrän från år 2018, detta enligt Lars Öjelind, före detta poliskommissarie. Därför är bara skjutningar som skett år 2018 eller senare med i statistiken här.

Skillnaderna mellan de olika kategorierna av skjutningarna måste tolkas med en viss försiktighet. Här är en förklaring från polisen på de olika kategorierna.

Skjutning på allmän plats i tätbebyggt område – En skjutning som exempelvis sker på en gata eller ett torg.

Skjutning på annan allmän plats – avser skjutningar som sker i ett område som är mer avskild än i ovanstående kategori, till exempel ett skogsområde, på landsbygden etc.

Skjutning mot bostad eller annan byggnad– En skjutning mot ett bostadshus eller annan fastighet.

Skjutning i bostad eller annan byggnad – omfattar skjutningar som sker inomhus i till exempel bostäder och restauranger

Skjutning mot fordon – avser skjutningar mot privata fordon.

Skjutning från fordon – avser skjutningar som avlossas från ett privat fordon.

Okänd brottsplats – om det till exempel finns en skottskadad person men platsen för skjutningen är okänd.

Geografisk indelning


Utifrån koordinaterna från databasen delas skjutningen in i ett antal geografiska områden. Län, kommun, delområde (RegSO) och eventuell tätort. Gränserna för de geografiska indelningarna kommer från SCB.

Övergripande statistik


Skjutningarnas utveckling över tid


Då antalet skjutningar per dag varierar så mycket har vi valt att använda ett rullande medelvärde på 90 dagar för att lättare kunna utläsa trenden. Detta gör att det är en viss fördröjning i grafen.

Andel skjutningar som resulterat i att någon skadats eller dödats


Här tittar vi på antalet dödade och skadade och jämför detta med antalet skjutningar under samma period. Ett rullande medelvärde på 365 dagar för att se trendskillnader då detta värde varierar ännu mer än antalet skjutningar per dag.

Tiderna då det sker flest skjutningar


Tiden på dygnet för alla skjutningar har grupperats till interevall om 15 minuter. Ett stort antal skjutningar hade tidsangivelsen 00:00. Dessa skjutningar har filtrerats bort och ersatts av närliggande tidpunkters medelvärde. Grupperingarna har sedan slätats ut med hjälp av ett två timmars rullande medelvärde. Referensvärdet är det klockslag då det inträffat färst skjutningar, runt klockan 08:00 på morgonen.

Kalender över registerade skjutningar


Kalendern visar antalet skjutningar per dag. Om en skjutning har både en död och en skadad visas både en röd och en orange markering.

Geografisk indelning

De koordinater vi fått från polisen har varit avrundade för att inte vara utpekande, samma gäller adresser där ofta endast gatunamnet finns med. Vi har efter bästa förmånga försökt knyta varje händelse till geografiska ytor såsom regioner, kommuner och tätorter. I de fall koordinater har saknats, eller varit uppenbart felaktiga, har vi använt adressuppgifter och slagit upp koordinaterna därifrån.


Visa

Skillnader från polisens officella statistik

Jämför man siffrorna från polisens officiella statistik med de filer vi fått ut från polisen så finns det vissa skillnader.


Sprängningar och skjutningar - polisens arbete (hämtad 10 nov 2021)

Polisens officiella statistik står i kolumnen Polisen. Sammanställningen av datamaterialet SVT fått från polisen står under kolumnen SVT

Antal skjutningar


PolisenSVTSkillnad
2018306323-17
2019334355-21
2020366376-10
20212872789

Antal avlidna


PolisenSVTSkillnad
201845432
20194243-1
202047470
202142402

Antal skadade


PolisenSVTSkillnad
2018135143-8
2019120122-2
2020117120-3
202193903

Visa

Har du upptäckt fel i materialet? Hör av dig till oss på datajournalistik@svt.se.


Publicerad: 13 september 2021

Uppdaterad: 31 maj 2022