Stora skillnader i valdeltagandet


Drygt hälften av de röstberättigade valde att rösta i EU-valet i Sverige. Men valdeltagandet skiljer sig mycket åt beroende på var man bor. En gata är i vissa fall allt som skiljer ett område där bara var fjärde person röstar från ett område där tre av fyra röstar.

Vill du veta hur valdeltagandet ser ut i din kommun?


Ser man till hela landet så ökade valdeltagandet i EU-valet fyra procentenheter jämfört med förra EU-valet, från 51 procent 2014 till 55 procent 2019.

Men hur stor andel som röstar kan skilja sig drastiskt från område till område.

Vi har hittat fyra områden i Sverige där det är särskilt stor skillnad i valdeltagandet mellan två valdistrikt som ligger inom en kilometer från varandra.

Södra Uppsala

I valdistriktet Sydvästra Valsätra i södra Uppsala röstade bara var fjärde person i EU-valet. Knappt 500 meter till nordväst, på andra sidan Vårdsätravägen, ligger valdistriktet Västra Norby. Där var motsvarande siffra 78,4 procent.





Södra Malmö

Stadsdelen Kroksbäck i Malmö delas i mitten av Lorensborgsgatan. På den östra sidan av vägen hittar vi valdistriktet Kroksbäck S, där 24,5 procent av de röstberättigade valde att rösta. På andra sidan vägen, i Kroksbäck V, röstade 68 procent av de röstberättigade. Och rör vi oss ännu lite längre nordväst, en kilometer från Kroksbäck S, så hamnar vi i valdistriktet Rosenvång där hela 78,2 procent röstade i EU-valet.





Nordvästra Stockholm

I nordvästra delen av Stockholm är det återigen en väg, men också en kommungräns, som skiljer de som röstar i hög utsträckning från de som röstar i låg utsträckning. På ena sidan E4:an ligger Kista och Stockholms kommun och på den andra ligger Helenelund och Sollentuna kommun. Från ett valdistrikt på den ena sidan till ett annat på den andra skiljer det sig 47 procentenheter i valdeltagande.





Nordöstra Göteborg

I Bergsjön i nordöstra Göteborg ligger valdistriktet "Östra Göteborg, Bersjön, Södra" där bara drygt en av fem röstade i EU-valet. Men på andra sidan den sjö som gett området sitt namn hittar vi distriktet "Östra Göteborg, Utby" där istället 65,3 procent valde att rösta.




Hur ser det ut i din kommun?

Här kan du välja kommun och se var väljarna röstade i högre och i lägre grad i den kommunen. Vi har markerat ut de valdistrikt som har högst respektive lägst valdeltagande i varje kommun.

Välj kommun...

Läs mer om valresultatet i



Ola Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 19 juni 2019