Svenska bostadsaffärer i siffror

Är du en hemnetknarkare - en siffernörd - eller kanske både och? Då har vi något för dig. Från de första klicken på fastighetsannonser på nätet, via lånelöfte och mäklarkontakter till budgivning. Vi tittar på svenska bostadsaffärer med hjälp av siffror.


Steg 1


Surfa på webben

För de flesta börjar jakten på ny bostad eller fritidshus på nätet. De digitala plattformar som samlar ihop och visar upp mäklarnas fastighetsannonser får varje månad miljontals besök av människor på jakt efter ny bostad.

Vi har tittat på statistik från den största av dessa plattformar, Hemnet.

Det visar sig att intresset för villor, bostadsrätter och fritidshus är cykliskt över året. Antalet webbvisningar på de olika bostadsformerna under 2019 visar att intresset för villor och bostadsrätter är högt under senvåren, sedan följer tydlig nedgång kring juni och juli. Därefter ökar intresset igen, för att sedan åter successivt sjunka fram till slutet av året.

Intresset för fritidshus är inte helt oväntat störst på senvåren och under sommarmånaderna.


Siffrorna för i år

Webbvisningarna hittills under 2020 visar ungefär samma mönster som tidigare.


Ökning jämfört med samma månad förra året

Om vi istället jämför månaderna under 2020 med motsvarande månad 2019 så ser vi att intresset för fritidshus i februari och juli var 50 procent högre än förra året.

Även intresset för villor och bostadsrätter var under juli ovanligt högt.


Webbvisningar jämfört med 2016

Tittar vi på ett lite längre perspektiv och jämför varje månad under perioden 2017-2020 med motsvarande månad år 2016 så ser vi att antalet visningar går stadigt uppåt varje år, undantaget en dipp kring årsskiftet 2018-2019.

Här blir det ökade intresset för fritidshus under 2020 särskilt tydligt.


Utbud historiskt

Om antalet webbvisningar kan ge en hint om efterfrågan på bostadsmarknaden, hur står det då till med utbudet?

Här jämför vi på samma sätt utbudet varje månad 2017-2020 med motsvarande månad 2016.


Bostadsrätter, utbud och webbvisningar

Efter en stor ökning under 2017 och 2018 så har utbudet på bostadsrätter legat relativt stabilt på mellan 30 och 40 procent över 2016 års nivåer.

Antalet visningar har på senare tid ökat i något högre takt än utbudet.


Villor, utbud och webbvisningar

Villorna nådde en utbudspeak på 10 procent över 2016 års nivåer i början på 2019, men har därefter minskat och är nu nere på ungefär samma nivåer som 2016.

Webbvisningarna på villor har däremot ökat i stadig takt.


Fritidshus, utbud och webbvisningar

Än mer dramatisk är skillnaden mellan utbud och webbvisningar när det kommer till fritidshus.

Antalet fritidshus på marknaden har legat under 2016 års nivåer varje månad under varje efterföljande år – samtidigt som intresset nästan har fördubblats under samma period.Steg 2


Skaffa lånelöfte

När du hittat en bostad som du vill köpa är nästa steg att skaffa ett lånelöfte.

De flesta banker erbjuder möjligheten att fylla i ett formulär på webben med frågor om din och din eventuella parters ekonomi, och information om den bostad ni vill köpa.

Den här informationen utgör underlaget för bankens beslut om huruvida ni får låna, och hur mycket ni i så fall får låna.

Låt säga att du och din sambo vill köpa en villa.

Ni är båda 30 år gamla, ni har båda tillsvidareanställningar där ni tjänar 31 700 kronor i månaden vardera, samma som medianlönen i Sverige, och har tillsammans sparat ihop 500 000 kronor i kontantinsats. Ni bor just nu i en hyresrätt och har inga andra lån.

Ni vill köpa en villa på 150 kvadratmeter.

Givet de förutsättningarna kan vi titta på hur stort lånelöfte ni kan få från det statligt ägda bolåneinstitutet SBAB för att köpa en villa i någon av Sveriges 290 kommuner.

I vilken kommun villan ligger kan nämligen påverka hur mycket ni får låna. Lånelöftets storlek kan skilja sig med närmare 300 000 kronor beroende på vilken kommun man söker i.

Även mellan två grannkommuner kan skillnaden vara betydande: om villan ligger i Örkelljunga i Skåne kan man få låna 170 000 kronor mer än om villan ligger på andra sidan kommungränsen i småländska Markaryd.

Enligt SBAB beror skillnaden i hur mycket man får låna bland annat på skattesatsen i kommunen och skillnader i driftskostnader på grund av olika klimatförutsättningar.

På kartan nedanför kan du se hur stort lånelöfte man kan vänta sig i varje kommun, givet förutsättningarna vi beskrivit.

Allt detta bygger på två månadslöner som motsvarar medianmånadslönen på 31 700 kronor och en kontantinsats på 500 000 kronor. Men om man istället är två personer som tjänar 25 000 kronor och har en kontantinsats på 300 000 kronor så blir resultatet givetvis lite annorlunda. Tryck på knappen "25 000 kr" under kartan för att se hur det påverkar lånelöftet.

Fler barn – lägre lån

Men det är inte bara var villan ligger som spelar in i lånelöftets storlek. Även antalet barn ni får barnbidrag för påverkar storleken på lånelöftet.

För exemplets skull så säger vi att ni bestämt er för att köpa en villa i Högsby, vilket är en av de kommuner som ligger närmast genomsnittet när det gäller hur mycket man får i lånelöfte. Även i det här exemplet tjänar ni båda medianlönen och är villiga att lägga 500 000 kronor i kontantinsats.

Något oväntat så får ni om ni har ett barn låna ungefär 20 000 kronor mer än om ni inte hade haft något barn. Har ni däremot två barn så får ni låna 244 000 kronor mindre än om ni inte haft några barn alls som ni får barnbidrag för.

Skuldkvotstaket

Anledningen till att ni i det här scenariot får låna mer om ni har ett barn beror på skuldkvotstaket som infördes 2018. Det innebär att om man tar ett lån som överstiger 4,5 gånger ens bruttoinkomst så måste man amortera en extra procentenhet per år. Det innebär i sin tur att månadskostnaden för lånet blir högre, vilket gör att man får låna mindre. Men med det extra barnet kommer barnbidrag, vilket gör att bruttoinkomsten blir högre, vilket gör att lånet inte överstiger gränsen på 4,5 gånger inkomsten, vilket i sin tur gör att man får låna mer pengar.

Visa

Om vi istället antar att ni båda tjänar 25 000 kronor i månaden och vill lägga 300 000 kronor i kontantinsats så blir resultatet ett annat.

Då minskar istället lånet redan vid första barnet med 325 000 kronor.

Vid det fjärde barnet är lånets storlek mindre än hälften av vad det hade varit om ni inte haft några barn.Steg 3


Kontakt med mäklare

Själva bostadsaffären brukar skötas med hjälp av en bostadsmäklare. I augusti 2020 fanns det ungefär 7 300 registrerade mäklare i Sverige, tio år tidigare var det ungefär 6 800. Vi ska titta lite närmare på den här yrkesgruppen.

Följande utgår från hur mäklar-registret såg ut den 17:e augusti i år. Så vissa förändringar kan ha skett sen dess.

Antal mäklare år 2020Ungefär 7 300 mäklare, största åldersgruppen mellan 30 och 40 år gamla.

Här är fördelningen i kön och ålder för mäklarna. Den gråa skuggningen visar antalet av det motsatta könet för varje åldersgrupp. I åldern 30-39 är det ungefär lika många kvinnor och män. För 40 till 49 är det fler män, och för 20 till 29 är det fler kvinnor.


Ungefär 480 nya mäklare i år, 56% kvinnor.

Här ser vi mäklare som inte var registrerade år 2019 men som har registrerat sig i år. Det är främst unga som registrerats.

Man kan också se att nya, registrerade kvinnor i åldern 40 - 49 sticker ut lite jämfört med männen.


665 mäklare slutade förra året, de största grupperna var yngre kvinnor, äldre män.

Här är de mäklare som avregistrerade sig förra året.

Kvinnor i 30 - 39 års ålder slutade i högre grad än män i samma åldersgrupp. Män över 60 slutade i större grad än kvinnorna, men i de åldersgrupperna är det också fler män.


Anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen

Anser man att en mäklare inte har utfört sitt uppdrag på ett korrekt sätt kan man anmäla det till fastighetsmäklarinspektionen. Här är antalet anmälningar fram till juni månad år 2020.

Flest anmälningar har männen fått, med undantag i åldersgruppen 20 till 29 år där 45 kvinnliga mäklare blivit anmälda jämfört med 39 manliga.


Anmälningar utifrån gruppen storlek

Nu tittar vi istället på hur stor andel av gruppen som har fått anmälningar.

Vi ser att den största gruppen är manliga mäklare mellan 30 - 39 år, där nio procent mäklarna har fått anmälningar.

Här kommer de tio vanligaste kategorierna av anmälningar - det är framförallt klagomål på lockpris, att mäklaren har gått ut med ett för lågt pris för att locka köpare.

En anmälning kan bli klassificerad till flera områden, exempelvis kan samma anmälning både vara för Marknadsföring - lockpris och för Budgivning.

Topplista anmälningar

#OmrådeAmälningar
1Marknadsföring - lockpris284
2Budgivning88
3Mäklarens bristande kommunikation82
4Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet63
5Marknadsföring - övrigt54
6Övrigt49
7Objektsbeskrivning45
8Kontrakt och kontraktsskrivning39
9Mäklarens kontrollskyldighet26
10Diskriminering24

Steg 4


Vinn en budgivning

Nästa steg är att faktiskt köpa huset eller bostadsrätten. De flesta objekt säljs via auktion Sverige - alla får lägga bud på vad de är villiga att betala.

För att få en inblick i hur en budgivning kan gå till ska vi titta närmare på hundra budgivningar från i år. När en budgivning är igång brukar mäklarna publicera listor på hur det går, och det är den statistiken vi använder.

Våra hundra budgivningarna har vi fått från bostadssajten Boolie. Det gäller villor som såldes år 2020, med ett utgångspris mellan en och fem miljoner kr. De är slumpmässigt utvalda från hela landet.

Nu blir det nördigt - men ta't lugnt

Vi ska titta på de 100 budgivningarna i en så kallad scatterplott, då kan vi se hur det hela ser ut rent visuellt. Men var inte orolig - efter den bryter vi ner allt i stapeldiagram - som inte är lika vackra att titta på men lättare att förstå.

Villorna är placerade med lägst första bud till vänster och högst första bud till höger.

De små svarta stjärnorna visar utgångspriset som är satt av mäklaren.

Nuvarande bud markeras med en större cirkel, och färgen indikerar vilken budgivare som lagt budet.

När du scrollar kommer nästa bud i varje budgivning att visas upp.


Det är bara är tre budgivningar kvar som inte är färdiga efter 40 bud, de som fortfarande har en stor cirkel. De små spåren efter cirklarna visar de gamla buden.

Vi ser att de allra flesta villor har ett slutbud en ganska bra bit över det första budet som lades.

Nu ska vi zooma ut lite och se vad som hände under de här budgivningar i klassiska stapeldiagram.

Hälften av våra budgivningar avslutades inom 10 bud, (27%+23%=50%). Men 12% pågick längre än 20 bud.


Hur länge brukar en budgivning pågå då? Av våra 100 var det (23%+17%=40%) som pågick under en eller två dagar. Men nästan en femtedel (18%) pågick i mer än 7 dagar.


Nu tittar vi istället på tiden mellan buden, alltså hur lång tid det tar från det att ett bud läggs till att någon lägger nästa. Det är väldigt sällan som det går en hel vecka mellan buden.


Här ser vi hur många bud som lades totalt under budgivningarna. Vi ser att (28%+29%=57%) av budgivningarna avgjordes inom 10 bud.


I 6% av budgivningarna var det bara en person som la ett bud. Det vanligaste var att det var två budgivare (39%). Fler än 4 budgivare var mer ovanligt, bara (7%+8%+2% = 17%) hade det.

I vissa fall är det bara en budgivare - som får buda över sig själv. En förklaring till det är att säljaren inte var nöjd med priset, som i samtliga sådana fall var under utgångspriset.


Här tittar vi på hur många bud deltagarna lade. Det var totalt 313 budgivare på de hundra budgivningarna. Vi ser att en fjärdedel (25%), av alla deltagare bara lade ett bud.


Här ser vi hur många bud "vinnaren" lade. Det var vanligast att tre bud räckte för vinst.


Slutligen ska vi kolla på hur stora höjningarna var. Vanligast är en höjning på upp till 10 000kr.

Källor och metod

Letandet

Siffror kring webbvisningar och utbud kommer från bostadsportalen Hemnet.

Lånelöftet

Data för lånelöften har hämtats från SBAB:s bolånekalkyl 4 september 2020. Den lånesumma som ges av kalkylen är inte nödvändigtvis den summa som fås i lånelöftet eftersom bland annat en kreditkoll måste göras innan låntagaren får det slutgiltiga lånelöftet.

Utöver bostadslånet så erbjuder låneinstitut ofta privatlån, men vi har i exemplen bara tagit med bolånedelen.

Kontakt med mäklare

Statistik kring mäklare hämtades dels från den publika statistiken från Fastighetsmäklarinspektionen och från ett registeruttag i augusti.

Vinn en budgivning

Budgivningshistoriken har samlats in av Booli

Visa

Oskar Nyqvist

Ola Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 10 september 2020