Ungdomsbrott i din region

Det är stora skillnader i landet var ungdomskriminaliteten finns. Inom samma kommun kan ett område vara svårt drabbat, medan det bara någon kilometer bort är mycket lugnare. Här kan du se hur det ser ut där du bor. Siffrorna gäller personer 15-19 år som är lagförda för brott.

Välj en region och se statistiken område för område.


Statistiken på RegSo-nivå (regionala statistikområden) är en samkörning av data från BRÅ och SCB som SVT Nyheter beställt. BRÅ har plockat ut data för alla som i december 2020 var mellan 15-19 år och som någon gång sedan 15-årsåldern lagförts för minst ett brott. BRÅ har gjort en notering för NÄR det senaste brottet begåtts, och med hjälp av det har SCB utgått från folkbokföringsregistret motsvarande år för att placera varje person i ett RegSO-område. För att beräkna andelen som begått brott av totala antalet ungdomar i 15-19-årsåldern i området har vi utgått från befolkningsstatistiken år 2020.

Det finns fem olika områdestyper som har räknats fram av SCB. Beräkningen har gjorts utifrån tre indikatorer: andel personer med låg ekonomisk standard, andel personer med förgymnasial utbildning och andel personer som haft ekonomiskt bistånd och/eller varit arbetslösa.


Utifrån den beräkningen har SCB sedan klassificerat områdena:


Områdestyp 1 – områden med stora socioekonomiska utmaningar


Områdestyp 2 – områden med socioekonomiska utmaningar


Områdestyp 3 – socioekonomiskt blandade områden


Områdestyp 4 – områden med goda socioekonomiska förutsättningar


Områdestyp 5 – områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar


Martin HedströmDatajournalist

Lotta SimaResearch

SVT Datajournalistik

Publicerad: 13 juni 2022