Bäst politik

Här kan du se vilka partier som är bäst på olika ämnen enligt alla väljare och hur det skiljer sig mellan kvinnor och män. Du kan också titta på ett specifikt parti för att se vad just deras väljare tycker att de är bra – och mindre bra på.

Välj ett ämne i listan och se hur stor andel av väljarna som tycker att de olika partierna är bäst på just det.

Sjukvård och skola är väljarnas två viktigaste frågor. Socialdemokraterna har störst förtroende bland väljarna i de frågorna, visar SVT:s vallokalundersökning, Valu.

När det kommer till lag och ordning tycker väljarna att Sverigedemokraterna har bäst politik medan Miljöpartiet har lägst förtroende.


Parti för parti

Här kan du välja ett parti och se hur stor andel av deras väljare som tycker att partiet har bäst politik när det gäller 15 olika ämnen. En stjärna betyder att mindre än en tredjedel tycker att partiet hade den bästa politiken på ämnet. Tre stjärnor betyder att mer än två tredjedelar av partiets väljare tycker att de har den bästa politiken.


Vi har kortat vissa rubriker ovan för att de ska få plats, se mer i avsnittet ”Om visualiseringen” längre ner på sidan.

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Moderaternas väljare anser att deras parti har bäst politik i flest av de 15 ämnena, enligt Valu. Miljöpartiet sticker ut där väljarna endast tycker att partiet har bäst politik i tre ämnen: miljö, klimat och energi.


Bäst politik – enligt partiernas egna väljare

Här kan du välja ett ämne och se hur stor andel av respektive partis väljare som tycker att de har bäst politik på just det ämnet.


Om visualiseringen

Siffrorna är viktade mot Valmyndighetens preliminära valresultat från den 12 september 04.24. Väljarna har svarat på frågan ”Vilket parti tycker Du har bäst politik när det gäller...” för femton ämnen: Skatterna, Miljön, Sysselssättningen, Svenska ekonomin, Din egen ekonomi, Försvarsfrågan, Lag och ordning, Flyktingar/invandring, Sjukvården, Jämställdheten mellan kvinnor och män, Skola och utbildning, Energi och kärnkraft, Pensionerna, Klimatfrågan och Frågan om vinst i välfärden. Alternativet ”Ingen uppfattning” redovisas inte men räknas med i beräkningen vilket gör att alla partier tillsammans inte blir 100 procent.

Om vallokals­under­sökningen

Fler än 11 000 väljare vid 105 vallokaler och 55 förtida röstningslokaler har svarat på Valu i år. Resultatet används som analysunderlag under valkvällen och i eftervalsdebatten.

SVT:s vallokalsundersökning, Valu, har genomfört intervjuer med väljare sedan 1991. En vallokalsundersökning innebär i korthet att utvalda väljare får besvara en enkät, i år är det 61 frågor, utanför röstningslokaler över hela landet.

Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas svaren för att den första prognosen som presenteras i SVT:s valvaka ska bli mer träffsäker.

Vilka som väljer att vara med och svara på blanketten påverkas av deras olika bakgrundsförhållanden. Det har visat sig att det finns en systematisk underrepresentation av äldre väljare och arbetare, och en systematisk överrepresentation av yngre väljare och tjänstemän.

Historiskt sett har detta betytt att MP, FP, V och FI tenderat att vara överrepresenterade och SD, C och S underrepresenterade i de oviktade Valu-siffrorna jämfört med det slutgiltiga valresultatet.

Valu är ett samarbete mellan Sveriges Television och forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statsvetenskapliga instutitionen vid Göteborgs universitet.

Visa

Här kan du läsa hela rapporten om Valu 2022


SVT Datajournalistik

Publicerad: 11 september 2022