Väljarnas förtroende för politiker

Så har förtroendet för svenska politiker sett ut de senaste årtiondena och så skiljer det sig beroende på vilket parti man röstar på. Linjen visar hur stor andel av väljarna som säger att de har ”mycket stort” eller ”ganska stort” förtroende för politiker.

54 procent av väljarna uppger att de känner ett stort eller ganska stort förtroende för politiker i årets val – vilket är en minskning från 59 procent i förra valet, enligt SVT:s Valu.

De enda som uppger ett ökat förtroende för politiker är Sverigedemokraternas väljare. Partiets väljare har dock fortfarande överlägset lägst förtroende.

Efter 90-talets krisår, med en bottennotering valet 1998, ökade förtroendet för politiker fram till valet 2010, sedan dess har trenden varit nedåtgående.


Om visualiseringen

Siffrorna är viktade mot Valmyndighetens preliminära valresultat från den 12 september 04.24. Frågan som ställdes var ”Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker?”. Svarsalternativen var: Mycket stort, Ganska stort, Ganska litet och Mycket litet. Vi redovisar en sammanslagning av de som svarat Mycket stort och ganska stort.

Om vallokals­under­sökningen

Fler än 11 000 väljare vid 105 vallokaler och 55 förtida röstningslokaler har svarat på Valu i år. Resultatet används som analysunderlag under valkvällen och i eftervalsdebatten.

SVT:s vallokalsundersökning, Valu, har genomfört intervjuer med väljare sedan 1991. En vallokalsundersökning innebär i korthet att utvalda väljare får besvara en enkät, i år är det 61 frågor, utanför röstningslokaler över hela landet.

Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas svaren för att den första prognosen som presenteras i SVT:s valvaka ska bli mer träffsäker. Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade efter respektive års valresultat.

Vilka som väljer att vara med och svara på blanketten påverkas av deras olika bakgrundsförhållanden. Det har visat sig att det finns en systematisk underrepresentation av äldre väljare och arbetare, och en systematisk överrepresentation av yngre väljare och tjänstemän.

Historiskt sett har detta betytt att MP, FP, V och FI tenderat att vara överrepresenterade och SD, C och S underrepresenterade i de oviktade Valu-siffrorna jämfört med det slutgiltiga valresultatet.

Valu är ett samarbete mellan Sveriges Television och forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statsvetenskapliga instutitionen vid Göteborgs universitet.

Visa

Här kan du läsa hela rapporten om Valu 2022


SVT Datajournalistik

Publicerad: 11 september 2022