Partiledarens betydelse

Så stor betydelse hade partiledaren för väljarnas val av riksdagsparti. Se också hur det skiljer sig mellan olika partiers väljare och mellan kvinnor och män.


Magdalena Andersson är en viktig faktor för socialdemokratiska väljare, enligt SVT:s Valu. 73 procent av väljarna uppger att S-ledaren har haft betydelse för deras val av parti. Att jämföra med 52 procent i valet innan när Stefan Löfven var partiledare.

Störst betydelse har dock Jimmie Åkesson för SD-väljarnas val av parti, precis som i förra valet.

Skillnaden mellan kvinnor och män

Så stor betydelse hade partiledaren för alla väljare och så skiljer det sig mellan kvinnor och män.


Om visualiseringen

Siffrorna är viktade mot Valmyndighetens preliminära valresultat från den 12 september 04.24. Väljarna har svarat på frågan ”Vilken betydelse hade partiledaren för Ditt val av parti i riksdagsvalet idag?” Svarsalternativen var Mycket stor, Ganska stor, Varken stor eller liten, Ganska liten och Mycket liten. Vi slår ihop svaren Mycket stor och Ganska stor i en grupp och resten av svaren i den andra gruppen.

Om vallokals­under­sökningen

Fler än 11 000 väljare vid 105 vallokaler och 55 förtida röstningslokaler har svarat på Valu i år. Resultatet används som analysunderlag under valkvällen och i eftervalsdebatten.

SVT:s vallokalsundersökning, Valu, har genomfört intervjuer med väljare sedan 1991. En vallokalsundersökning innebär i korthet att utvalda väljare får besvara en enkät, i år är det 61 frågor, utanför röstningslokaler över hela landet.

Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas svaren för att den första prognosen som presenteras i SVT:s valvaka ska bli mer träffsäker. Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade efter respektive års valresultat.

Vilka som väljer att vara med och svara på blanketten påverkas av deras olika bakgrundsförhållanden. Det har visat sig att det finns en systematisk underrepresentation av äldre väljare och arbetare, och en systematisk överrepresentation av yngre väljare och tjänstemän.

Historiskt sett har detta betytt att MP, FP, V och FI tenderat att vara överrepresenterade och SD, C och S underrepresenterade i de oviktade Valu-siffrorna jämfört med det slutgiltiga valresultatet.

Valu är ett samarbete mellan Sveriges Television och forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statsvetenskapliga instutitionen vid Göteborgs universitet.

Visa

Här kan du läsa hela rapporten om Valu 2022


SVT Datajournalistik

Publicerad: 11 september 2022