Så många bestämde sig sista veckan

Långt ifrån alla vet vad de ska rösta på i god tid innan valet. Här kan du se hur stor andel av varje partis väljare som bestämde sig under den sista veckan och hur det skiljer sig mellan kvinnor och män.

Över hälften av Liberalernas och Centerpartiets väljare väntade till sista veckan med att välja parti, enligt SVT:s vallokalundersökning, Valu. Så var det även i förra valet för partierna. Den lägsta andelen sista minuten-väljare har Sverigedemokraterna där 23 procent uppger att de väntade till sista veckan.

Alla väljare oavsett parti

Här kan du se hur stor andel av alla partiers väljare som bestämde sig sista veckan och hur det skiljer sig mellan kvinnor och män.

36 procent av väljarna bestämde sig den sista veckan för vilket parti de skulle rösta på, enligt Valu. Kvinnor väntar i högre utsträckning än män med att göra sitt val.


Om visualiseringen

Siffrorna är viktade mot Valmyndighetens preliminära valresultat från den 12 september 04.24. Frågan som ställdes var ”När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets Riksdagsval?” Grafiken visar hur stor andel som svarat ”Idag” eller ”Under senaste veckan” i mörkare grått och de som svarat ”Tidigare under valrörelsen” samt ”Visste sedan länge hur jag skulle rösta” i ljusare grått. Här redovisar vi svaren från alla som uppgett vilket parti de röstade på.

Om vallokals­under­sökningen

Fler än 11 000 väljare vid 105 vallokaler och 55 förtida röstningslokaler har svarat på Valu i år. Resultatet används som analysunderlag under valkvällen och i eftervalsdebatten.

SVT:s vallokalsundersökning, Valu, har genomfört intervjuer med väljare sedan 1991. En vallokalsundersökning innebär i korthet att utvalda väljare får besvara en enkät, i år är det 61 frågor, utanför röstningslokaler över hela landet.

Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas svaren för att den första prognosen som presenteras i SVT:s valvaka ska bli mer träffsäker. Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade efter respektive års valresultat.

Vilka som väljer att vara med och svara på blanketten påverkas av deras olika bakgrundsförhållanden. Det har visat sig att det finns en systematisk underrepresentation av äldre väljare och arbetare, och en systematisk överrepresentation av yngre väljare och tjänstemän.

Historiskt sett har detta betytt att MP, FP, V och FI tenderat att vara överrepresenterade och SD, C och S underrepresenterade i de oviktade Valu-siffrorna jämfört med det slutgiltiga valresultatet.

Valu är ett samarbete mellan Sveriges Television och forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statsvetenskapliga instutitionen vid Göteborgs universitet.

Visa

Här kan du läsa hela rapporten om Valu 2022


SVT Datajournalistik

Publicerad: 11 september 2022