Väljargrupper

Vad röstar de unga på? Och vilket parti är polulärast bland kvinnor? Här kan du titta närmare på olika väljargrupper. Välj vilket valår du vill titta på, och sedan vilka väljare du vill se. Du kan jämföra partiernas stöd efter ålder, kön och yrkesgrupp.

Alla siffror i tabellen ovan är i procent, alltså andelen av väljargruppen du valt som röstat på partierna.


Om visualiseringen

Siffrorna är viktade mot Valmyndighetens preliminära valresultat från den 12 september 04.24. Varje person som deltar i vallokalsundersökningen får ange kön, ålder och yrkesgrupp. Om man inte har svarat så finns man inte med i uträkningen. I yrkesgruppen ”Tjänstemän” ingår svarsalternativen ”Tjänsteman”, ”Tjänsteman med arbetsledande funktion” och ”Tjänsteman med företags-/ verksamhetsledande funktion”. I gruppen ”Arbetare” ingår svarsalternativen ”Arbetare” och ”Arbetare med arbetsledande funktion”. Yrkesgrupperna ”Jordbrukare” och ”Företagare” är sammanslagna eftersom antalet jordbrukare är så få. Dessutom är en stor andel jordbrukare även företagare.

Observera att för partier med lågt väljarstöd och för grupper med lågt antal svarande är svaren som visas mer osäkra än för större grupper.

Eftersom vi inte redovisar Övriga partier här blir summan av väljargruppen oftast inte 100 procent.

Om vallokals­under­sökningen

Fler än 11 000 väljare vid 105 vallokaler och 55 förtida röstningslokaler har svarat på Valu i år. Resultatet används som analysunderlag under valkvällen och i eftervalsdebatten.

SVT:s vallokalsundersökning, Valu, har genomfört intervjuer med väljare sedan 1991. En vallokalsundersökning innebär i korthet att utvalda väljare får besvara en enkät, i år är det 61 frågor, utanför röstningslokaler över hela landet.

Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas svaren för att den första prognosen som presenteras i SVT:s valvaka ska bli mer träffsäker. Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade efter respektive års valresultat.

Vilka som väljer att vara med och svara på blanketten påverkas av deras olika bakgrundsförhållanden. Det har visat sig att det finns en systematisk underrepresentation av äldre väljare och arbetare, och en systematisk överrepresentation av yngre väljare och tjänstemän.

Historiskt sett har detta betytt att MP, FP, V och FI tenderat att vara överrepresenterade och SD, C och S underrepresenterade i de oviktade Valu-siffrorna jämfört med det slutgiltiga valresultatet.

Valu är ett samarbete mellan Sveriges Television och forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statsvetenskapliga instutitionen vid Göteborgs universitet.

Visa

Här kan du läsa hela rapporten om Valu 2022


SVT Datajournalistik

Publicerad: 11 september 2022