Väljarna som röstade olika i riksdag och kommun

Här kan du se hur stor andel av de olika partiernas väljare som röstade på samma i sak i riksdagsvalet som i kommunalvalet. Du kan också se hur det skiljer sig mellan kvinnor och män och hur det sett ut historiskt.

Vänsterpartiets och Socialdemokraternas väljare röstade i högst utsträckning på samma parti i riksdags- och kommunalval, enligt SVT:s Valu.

I andra änden av listan hamnar Miljöpartiet där majoriteten av väljarna, 57 procent, röstade på olika partier i de olika valen.


Om visualiseringen

Siffrorna är viktade mot Valmyndighetens preliminära valresultat från den 12 september 04.24. Väljarna fick svara på vad de röstade i riksdagsvalet 2022 och vad de röstade på i kommunalvalet 2022. Här visar vi hur många som röstade på olika partier i de två valen.

Om vallokals­under­sökningen

Fler än 11 000 väljare vid 105 vallokaler och 55 förtida röstningslokaler har svarat på Valu i år. Resultatet används som analysunderlag under valkvällen och i eftervalsdebatten.

SVT:s vallokalsundersökning, Valu, har genomfört intervjuer med väljare sedan 1991. En vallokalsundersökning innebär i korthet att utvalda väljare får besvara en enkät, i år är det 61 frågor, utanför röstningslokaler över hela landet.

Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas svaren för att den första prognosen som presenteras i SVT:s valvaka ska bli mer träffsäker. Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade efter respektive års valresultat.

Vilka som väljer att vara med och svara på blanketten påverkas av deras olika bakgrundsförhållanden. Det har visat sig att det finns en systematisk underrepresentation av äldre väljare och arbetare, och en systematisk överrepresentation av yngre väljare och tjänstemän.

Historiskt sett har detta betytt att MP, FP, V och FI tenderat att vara överrepresenterade och SD, C och S underrepresenterade i de oviktade Valu-siffrorna jämfört med det slutgiltiga valresultatet.

Valu är ett samarbete mellan Sveriges Television och forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statsvetenskapliga instutitionen vid Göteborgs universitet.

Visa

Här kan du läsa hela rapporten om Valu 2022


SVT Datajournalistik

Publicerad: 11 september 2022