Väljarnas viktigaste frågor

Här är frågorna som har påverkat väljarna mest i valet av parti. Du kan också se vilka frågor som varit viktigast vid tidigare val.

Sjukvård och skola är väljarnas viktigaste frågor – precis som i tidigare val. Det visar SVT:s vallokalundersökning, Valu. Däremot har lag och ordning avancerat två platser från förra valet och hamnar nu i topp tre.

Energi och kärnkraft har även slagit sig in som en av de viktigaste väljarfrågorna och hamnar på plats fyra.


Om visualiseringen

Siffrorna är viktade mot Valmyndighetens preliminära valresultat från den 12 september 04.24. Deltagarna i SVT:s vallokalsundersökning har svarat på frågan ”Vilken betydelse har följande frågor för Ditt val av parti i riksdagsvalet i dag?” Vi redovisar här andelen som angett att frågan har ”Mycket stor betydelse”. De övriga svarsalternativen var ”Ganska stor betydelse”, ”Varken stor eller liten betydelse”, ”Ganska liten betydelse” och ”Mycket liten betydelse”. Det är bara väljare som angett vilket parti de röstade på som redovisas här.

I grafiken ovan kan du jämföra hur frågans vikt har ändrats jämfört med valen år 2018, 2014, 2010 och 2006. Observera att de ämnen som hamnar bland topp tio skiljer sig mellan de olika valen. I några fall har ämnet inte funnits med i tidigare undersökningar.

Om vallokals­under­sökningen

Fler än 11 000 väljare vid 105 vallokaler och 55 förtida röstningslokaler har svarat på Valu i år. Resultatet används som analysunderlag under valkvällen och i eftervalsdebatten.

SVT:s vallokalsundersökning, Valu, har genomfört intervjuer med väljare sedan 1991. En vallokalsundersökning innebär i korthet att utvalda väljare får besvara en enkät, i år är det 61 frågor, utanför röstningslokaler över hela landet.

Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas svaren för att den första prognosen som presenteras i SVT:s valvaka ska bli mer träffsäker. Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade efter respektive års valresultat.

Vilka som väljer att vara med och svara på blanketten påverkas av deras olika bakgrundsförhållanden. Det har visat sig att det finns en systematisk underrepresentation av äldre väljare och arbetare, och en systematisk överrepresentation av yngre väljare och tjänstemän.

Historiskt sett har detta betytt att MP, FP, V och FI tenderat att vara överrepresenterade och SD, C och S underrepresenterade i de oviktade Valu-siffrorna jämfört med det slutgiltiga valresultatet.

Valu är ett samarbete mellan Sveriges Television och forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statsvetenskapliga instutitionen vid Göteborgs universitet.

Visa

Här kan du läsa hela rapporten om Valu 2022


SVT Datajournalistik

Publicerad: 11 september 2022