Väljarströmmar

Hur har väljarna rört sig mellan partierna i valen 2018 och 2022? Klicka på ett parti och se var väljarna kom ifrån – eller vart de tog vägen.


☝️ Klicka på ett parti för att se hur väljarna har rört sig


SD näst största parti – hämtar väljare från M och S

Sverigedemokraterna har lockat väljare från framför allt M och S – och blir därmed näst största parti. Det visar SVT:s vallokalsundersökning, Valu.

SD:s väljare är mest trogna sitt parti. 86 procent av dem som röstade på SD i förra valet väljer partiet igen i årets val. De nya väljarna hämtas framför allt från Moderaterna och Socialdemokraterna.

– Vi ser att Sverigedemokraterna är det parti som har dränerat Moderaterna i den här valrörelsen. Det blir en intressant intern diskussion i Moderaterna när man ska analysera valresultatet, säger SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson.

Moderaterna tappar främst till SD, men partiet tappar även väljare till framför allt S, KD och L.

Socialdemokraterna hämtar flest väljare från V och C.
Om visualiseringen

Siffrorna är viktade mot Valmyndighetens preliminära valresultat från den 12 september 04.24. Här visar vi partibytare baserat på vad väljarna själva angett i SVT:s vallokalsundersökning. Klicka på partiloggan i stapeln till vänster för att se var de som röstade på det partiet år 2018 har gått. Klicka på partiloggan i stapeln till höger för att se var partiets väljare kom ifrån.

Resultatet baseras på väljarnas svar på frågorna ”Vilket parti röstade du på i dag?” samt ”Vilket parti röstade du på i förra riksdagsvalet 2018”?

Strömmarna visar svaren från väljare som i båda valen röstat på något av de partier vi har med i sammanställningen. Förstagångsväljare samt personer som röstade blankt, avstod från att rösta och som inte minns hur de röstade räknas inte. Men i praktiken kan ett parti ha fått eller förlorat en stor andel röster från dessa grupper. Väljare som röstat på något övrigt parti finns med i uträkningen, men visas inte i visualiseringen. Därför blir summan inte alltid 100 procent.

Om vallokals­under­sökningen

Fler än 11 000 väljare vid 105 vallokaler och 55 förtida röstningslokaler har svarat på Valu i år. Resultatet används som analysunderlag under valkvällen och i eftervalsdebatten.

SVT:s vallokalsundersökning, Valu, har genomfört intervjuer med väljare sedan 1991. En vallokalsundersökning innebär i korthet att utvalda väljare får besvara en enkät, i år är det 61 frågor, utanför röstningslokaler över hela landet.

Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas svaren för att den första prognosen som presenteras i SVT:s valvaka ska bli mer träffsäker. Siffrorna för 2018 är viktade efter det årets valresultat.

Vilka som väljer att vara med och svara på blanketten påverkas av deras olika bakgrundsförhållanden. Det har visat sig att det finns en systematisk underrepresentation av äldre väljare och arbetare, och en systematisk överrepresentation av yngre väljare och tjänstemän.

Historiskt sett har detta betytt att MP, FP, V och FI tenderat att vara överrepresenterade och SD, C och S underrepresenterade i de oviktade Valu-siffrorna jämfört med det slutgiltiga valresultatet.

Valu är ett samarbete mellan Sveriges Television och forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statsvetenskapliga instutitionen vid Göteborgs universitet.

Visa

Här kan du läsa hela rapporten om Valu 2022Fler Valu-visualiseringar


SVT Datajournalistik

Publicerad: 11 september 2022