Vänster – höger

Hur placerar sig väljarna själva på den så kallade vänster-högerskalan? Välj ett parti för att se hur det förändrats för deras väljare sedan valet 2014.


43 procent av väljarna placerar sig till höger på den så kallade vänster-högerskalan, vilket är en ökning med en procentenhet från förra valet.

Den största förändringen syns för Centerpartiets väljare där 24 procent placerar sig till vänster på skalan i årets val, att jämföra med 10 procent i valet 2018. Dessutom har andelen C-väljare som placerar sig i mitten ökat vilket gör att högersidan har minskat med 20 procentenheter.

Sverigedemokraternas väljare går i motsatt riktning. 70 procent av SD-väljarna placerar sig till höger på skalan i årets val, jämfört med 58 procent i förra valet.


Om visualiseringen

Siffrorna är viktade mot Valmyndighetens preliminära valresultat från den 12 september 04.24. Väljarna fick svara på frågan: ”Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var skulle Du placera in Dig själv?” Alternativen är sedan: ”Klart till vänster”, ”Något till vänster”, ”Varken till vänster eller höger”, ”Något till höger” och ”Klart till höger”.

I grafiken ovan har vi slagit ihop de två olika alternativen till vänster i en kategori och alternativen till höger i en kategori.

Om vallokals­under­sökningen

Fler än 11 000 väljare vid 105 vallokaler och 55 förtida röstningslokaler har svarat på Valu i år. Resultatet används som analysunderlag under valkvällen och i eftervalsdebatten.

SVT:s vallokalsundersökning, Valu, har genomfört intervjuer med väljare sedan 1991. En vallokalsundersökning innebär i korthet att utvalda väljare får besvara en enkät, i år är det 61 frågor, utanför röstningslokaler över hela landet.

Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas svaren för att den första prognosen som presenteras i SVT:s valvaka ska bli mer träffsäker. Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade efter respektive års valresultat.

Vilka som väljer att vara med och svara på blanketten påverkas av deras olika bakgrundsförhållanden. Det har visat sig att det finns en systematisk underrepresentation av äldre väljare och arbetare, och en systematisk överrepresentation av yngre väljare och tjänstemän.

Historiskt sett har detta betytt att MP, FP, V och FI tenderat att vara överrepresenterade och SD, C och S underrepresenterade i de oviktade Valu-siffrorna jämfört med det slutgiltiga valresultatet.

Valu är ett samarbete mellan Sveriges Television och forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statsvetenskapliga instutitionen vid Göteborgs universitet.

Visa

Här kan du läsa hela rapporten om Valu 2022


SVT Datajournalistik

Publicerad: 11 september 2022