Varsel i corona­virusets spår

Sedan årsskiftet har fler än 75 000 personer varslats om uppsägning – de flesta av dem som en konsekvens av coronaviruset. Inom hotell- och restaurangbranschen riskerar var tionde arbetande att förlora sitt jobb.


De senaste månadernas varselsiffror har varit dramatiska, men hur står de sig i ett historiskt perspektiv?

Vi ska titta på varselstatisiken, månad för månad, sedan januari 1992, som även det var en mycket orolig tid på arbetsmarknaden. Sverige var just då mitt inne i en finanskris, med stora varsel och arbetslöshet som följd.

Som vi ser hade ingen enskild månad, varken under finanskrisen på början av 90-talet eller den senare finanskrisen 2008, så många varselbesked som mars 2020, då över 40 000 personer varslades om uppsägning.

Om vi jämför de sammanlagda varslen de fyra första månaderna varje år sedan 1992 så ser vi att 2020 började som ett bra år. Under de två första månaderna var varselsiffrorna bland de lägsta av alla år vi tittar på, sett till andelen som varslats av befolkningen. Men därefter går kurvan brant uppåt.Inte under något år sedan åtminstone 1992 har så stor andel av befolkningen varslats under de fyra första månaderna av året.


Tittar vi istället på utvecklingen i länen och riket under de fyra första månaderna 2020 så ser vi att det till största del är Stockholm som berörts av varslen. Där har 1,6 procent av befolkningen fått ett varselbesked under året.

Men framförallt den senaste månaden har beskeden i större utsträckning även drabbat andra delar av landet.

Mest förskonad är i skrivande stund Västernorrland (Västern.), där endast cirka 0,1 procent av befolkningen har varslats.


Olika branscher drabbas olika hårt av varslen. När vi nu tittar på hur stor andel av de som jobbar inom olika branscher som berörts av varsel så ser vi att hotell- och restaurangnäringen har drabbats absolut hårdast. Där har ungefär var tionde anställd fått ett varselbesked.

Även kultursektorn samt uthyrnings-, fastighets- och resesektorn har sett betydande varsel.


Vi ser liknande trender när vi tittar på varsel om permitteringar inom de olika branscherna.

Här ser vi dock att handeln seglar upp som en av de sektorer där störst andel har drabbats.

Notera att grafen visar varsel om permitteringar, och att många redan har permitteras utan att ha varslats.

Varsel i regioner och branscher

Här kan du själv se hur många som har berörts av varsel i de olika regionerna och inom olika branscher under året.

Du kan välja mellan två skalor: På den individuella skalan har varje region eller bransch sitt eget maxvärde och kan därför inte jämföras med de andra regionerna/brancherna. Om du däremot väljer gemensam skala så får alla grafer samma skala (samma maxvärde) vilket gör att du kan jämföra dem med varandra.

Källa och metod


Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Om branscherna


Andelen som varslats om uppsägning och permittering i varje bransch bygger på statistik från SCB:s RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) kring hur många förvärvsarbetande som jobbade inom de olika branscherna år 2018, vilket är det senaste året som siffror finns tillgängliga för.

Varsel


Med varsel menas varsel om uppsägning om inte annat anges.


Här kan du se mer från SVT DatajournalistikOla Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 5 maj 2020

Mer om corona från SVT datajournalistik - tryck på en bild för att komma till artikeln. 👇