Jas och de hemliga affärerna

Foto: SVT

Dokument inifrån berättar hur det gick med motköpen som Saab lovade Sydafrika vid Jas-affären 1999.

"Vi ska hjälpa till och ge vårt bidrag till att bygga upp det här landet också", sa Saabs VD Bengt Halse efter Jas-affären.

I dag står det klart att investeringarna inte skapade de arbetstillfällen och den välfärd som sydafrikanerna förväntade sig. Det finns till och med exempel på projekt som visat sig direkt skadliga för landet.

Saab och deras partner BAE valde att satsa på en behandlingsmetod som skulle bota hiv med elektromagnetism. En metod som forskare i dag avfärdar som kvacksalveri.

Svensk dokumentär från 2014 av Fredrik Sperling, Malin Olofsson och Nils Resare. Foto: Simon Stanford och Lars Granstrand. Klippning: Emil Engerdahl.

Sändningstider:
Torsdag 16 okt 2014 kl 20.00
Lördag 18 okt 2014 kl 15.10
Söndag 19 okt 2014 kl 23.50