Libanon – på randen till katastrof

Foto: Arte France

Libanon befinner sig mitt i konflikten mellan sunni- och shia-muslimer. Med en bräcklig regering som försöker hålla ihop de olika religiösa grupperna balanserar landet på randen till ett nytt inbördeskrig.

Ett stelbent politiskt system som drogs upp på 1920-talet under fransk förvaltning har förblivit Libanons gissel. Systemet gav mest makt åt de kristna maroniterna som drev en västvänlig politik, vilket irriterade muslimerna som vände sig mot den övriga arabvärlden. Motsättningarna ledde 1975 till inbördeskrig som berörde hela regionen och pågick ända till 1990.

Den politiska splittringen i Libanon har förstärkts av inbördeskriget i Syrien. Många av landets sunnimuslimer sympatiserar med rebellerna i Syrien medan shiamuslimska Hizbollah, som dominerat regeringen de senaste åren, stöder den syriska regimen. 

I mars 2013 avgick premiärminister Najib Miqati och hela regeringen till följd av inre slitningar. Till ny regeringschef utsågs sunnimuslimen Tamam Salam som fick brett politiskt stöd.

Fransk dokumentär från 2014 av Katia Jarjoura. Foto: Wissam Charaf. Klippning: Ranza Stephan.

Sändningstider:
SVT2 Söndag 18 jan 2015 kl 22.10