Våra elektroniska sopor

Foto: Hong Kong Customs
Och vart tar det vägen?

Slit och släng och sen då? Se elektroniskt skräp förvandlas till guld, silver och hälsofarliga partiklar.

Vi lagar inte längre elektronik som gått sönder. Vi slänger och köper nytt. Men vart tar alla kasserade prylar vägen?

En del hamnar hos kriminella ligor som gör stora pengar på att smuggla miljöfarligt avfall som till slut hamnar på stora läckande soptippar i Afrika.

På soptipparna syns barn och ungdomar plocka isär datorer, mobiltelefoner, TV-apparater och annan elektronik. När delarna plockats isär bränns alltihop för att de värdefulla metaller som göms skall kunna tas om hand.

Skadliga ångor fyller luften. Bly, kadmium, zink, krom, nickel och andra kemiska ämnen frigörs och andas in av de barn och vuxna som arbetar på tippen. Huvudvärk, yrsel, hudutslag och skador på nervsystemet är vanliga hälsoeffekter. Samtidigt som marken runt omkring soptippen förgiftas.

Spansk dokumentär från 2014.

Sändningstider:
SVT2 Söndag 19 okt 2014 kl 22.10