Den svensknorska truppen

Sverige beskylls ibland för feghet under andra världskriget. Hur såg relationen med Norge egentligen ut?

Det är sjuttio år sedan andra världskriget avslutades. Sveriges neutrala ställning gynnade grannlandet Norge på flera sätt. De så kallade Polistrupperna utbildades i Sverige, i hemlighet och ifred från tyskarna.

Men det var även många som flydde Norge, och Sverige blev en fristad.

I programmet berättar flera som var med, om norrmännens hemliga övningar, till romanser på landsbygden och hur familjer tog hand om hungriga flyktingar.

Norsk dokumentär från 2015 av Steinar Hybertsen.

Sändningstider:
SVT2 onsdag 6 maj 2014 kl 18.00
SVT2 torsdag 7 maj 2014 kl 08.00