Hästmannen – sista striden

Foto: Peter Gerdehag

Bonden Stig-Anders Svensson strider för att få behålla bästa vännerna Sally, Linda och Mona, hans tre älskade hästar som betyder allt.

Bonden Stig-Anders Svensson blev rikskänd som Hästmannen år 2006, samma år som han fråntogs sina kor. Fyra år senare står det klart att han ska förlora sina tre ardennerhästar och beläggas med det som kallas djurförbud. I Stig-Anders fall ett förbud att ens vistas i närheten av hästar eller andra klövdjur.

Men Stig-Anders är fast besluten att fullfölja sitt värv på gården enligt de gamla traditionerna. Angiveri och en avog inställning från Länsstyrelsens djurskyddshandläggare leder till upprepade inspektioner. Hästarnas väl och ve verkar sekundärt i striden, som utvecklats till att bli en principstrid mellan myndigheterna och den ensamme djurägaren.

Svensk dokumentärfilm från 2014 av Peter Gerdehag och Tell Aulin.

Sändningstider:
SVT1 tors 8 jan 2016 kl 00.25

Dokumentärfilm

Svenska och utländska kvalitetsdokumentärer