Peter Sunde

Peter Sunde Kolmisoppi, alias brokep, är född 13 september 1978 i Uddevalla. Trots att Sunde är född i Sverige har han inget svenskt medborgarskap, däremot både norskt och finländskt. Han arbetar som IT-entreprenör, och är medgrundare samt före detta talesman för webbplatsen The Pirate Bay.

Sunde är grundare till den sociala mikrobetalningstjänsten Flattr, grundare av den digitala kvittohanteringstjänsten Kvittar och grundare av VPN-tjänsten IPREDator. Sunde är mycket aktiv inom olika politiska projekt som Fri mjukvara, Nätneutralitet och har bl.a. arbetat med WikiLeaks.