SVT:s allmänna villkor och sekretesspolicy för användning av Duo-appen

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder Sveriges Television Aktiebolags (”vi”, ”vår” eller ”SVT”) Duo-appen (”appen”). Genom användning av appen bekräftar du att du godkänner villkoren.

Tillåten användning/rättigheter

Genom att godkänna dessa villkor får du rätt att använda den programvara som appen består av. Det material som ingår i appen kan vara immaterialrättsligt skyddat. Du har ingen rätt att använda materialet vid sidan av appen. Du får inte heller försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa produkter helt eller delvis baserade på programvaran i appen eller på tjänsterna i den.

Underhåll m.m.

Vi åtar oss inte att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av appen. Inte heller tar vi något ansvar för att alla funktioner i appen alltid fungerar. Vi har rätt att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner appen eller åtkomsten till dem.

Ändring av villkoren

Dessa villkor kan ensidigt ändras av SVT. Vid ändring får du ett tydligt meddelande via appen. Om du använder appen efter att du har fått upplysning om de ändrade villkoren anses du ha godkänt ändringen. I annat fall ska du avinstallera appen.

Personuppgiftsbehandling

SVT behandlar din tekniska data, såsom typ av enhet och ditt IP-nummer, samt aktivitet inom appen för att vi ska kunna tillhandahålla appen och förbättra vårt utbud och våra tjänster.

All personuppgiftsbehandling sker inom SVT:s publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i Dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Vi gör alltid vår yttersta att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

Har du några frågor som rör SVT:s personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsforordningen@svt.se.

För det fall du väljer att använda Musikhjälpen gäller även följande sekretesspolicy

Dessa villkor gäller utöver övriga villkor i detta dokument för det fall du väljer att använda Musikhjälpen i Duo (“Musikhjälpen”). Genom användning av Musikhjälpen bekräftar du att du godkänner villkoren.

Personuppgiftsbehandling

SVT behandlar i förekommande fall uppgifter om ditt namn, önskade låtar, ditt telefonnummer, uppgifter som du angett i din hälsning och lämnade bidrag för att du ska kunna delta i programmet Musikhjälpen samt för att SVT ska kunna hantera bidrag och önskelåtar inom samma program.

Ditt namn, önskade låtar och uppgifter som du angett i din hälsning kan komma att utgöra en del av programmet Musikhjälpen. Samma gäller lämnade bidrag efter ditt godkännande. Dessa uppgifter och din aktivitet i Musikhjälpen kan komma att visas för andra användare av Duo-appen.

Sveriges Radio och Radiohjälpen deltar i produktionen av programmet Musikhjälpen. I förekommande fall lämnas uppgifter om ditt namn, önskade låtar, ditt telefonnummer, uppgifter som du angett i din hälsning och lämnade bidrag till Sveriges Radio och Radiohjälpen.

Om du valt att skänka pengar via PayEx eller Swish är de personuppgiftsansvariga och behandlar uppgifter om din betalning.

All personuppgiftsbehandling sker inom SVT:s publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i Dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Vi gör alltid vår yttersta att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

För det fall du väljer att dela dina bilder/din video med SVT

Det är viktigt att de bilder/den video (Bildmaterial) som du skickar in har skapats av dig. Du får inte skicka in någon annans Bildmaterial eller något du gjort tillsammans med någon annan utan att fråga den andra personen om lov.

Du har skapat det Bildmaterial som SVT är intresserat av att använda. Du har gått med på och garanterar att SVT får använda Bildmaterialet på de villkor som står nedan.

Du ger SVT rätt att (i) tillgängliggöra Bildmaterialet för allmänheten i alla typer av medier existerande nu och i framtiden, i alla länder och under obegränsad tid, (ii) att använda Bildmaterialet i redigerat eller oredigerat skick, (iii) låta andra använda Bildmaterialet på samma sätt som SVT får använda Bildmaterialet, förutsatt att SVT inte får någon ersättning för upplåtelsen.

Den rätt till Bildmaterialet som du ger till SVT är icke-exklusiv, vilket innebär att du även kan ge en icke-exklusiv rätt till andra att använda Bildmaterialet. SVT och du är överens om att du inte ska få någon ersättning för din rättighetsupplåtelse enligt denna överenskommelse.

Du har rätt att i enlighet med god sed få ditt namn angivet i anslutning till att SVT publicerar Bildmaterialet, om inte du och SVT kommer överens om något annat.

För det fall du väljer att skapa ett användarkonto gäller även följande sekretesspolicy

SVT erbjuder möjlighet för dig att skapa ett användarkonto som bl.a. ger dig tillgång till ett mer individuellt anpassat utbud. Användarkontot gäller för alla digitala tjänster som erbjuder inloggning (”Inloggningstjänsten”), såsom SVT Play, Duo-appen och Melodifestivalen-appen.

Försäkran

Du är skyldig att vid registrering lämna sanna och riktiga uppgifter om dig själv. Genom att fullfölja registreringen och skapa ett användarkonto intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga. Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan än dig. Om du misstänker eller vet att dina inloggningsuppgifter eller kontot missbrukas av någon annan ska du kontakta SVT på kontakt@svt.se och meddela detta. Om vi har anledning att anta att inloggningsuppgifterna eller kontot är osanna eller oriktiga eller har missbrukats, eller om vi anser att ditt användarnamn är kränkande eller av andra skäl olämpligt, förbehåller vi oss rätt att stänga ner tjänsten för dig, göra den otillgänglig och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåten användning.

Tillåten användning/rättigheter

Genom att godkänna dessa villkor får du rätt att använda den programvara som Inloggningstjänsten består av i den omfattning som krävs för att du ska tillgodogöra dig Inloggningstjänsten. Såväl programvara som material som ingår i Inloggningstjänsten kan vara immaterialrättsligt skyddat. Du har ingen rätt att använda programvaran eller materialet vid sidan av Inloggningstjänsten. Du får inte heller göra något i syfte att påverka Inloggningstjänsten eller kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa produkter helt eller delvis baserade på programvaran i våra digitala tjänster.

Underhåll m.m.

SVT tillhandahåller inte användarsupport för Inloggningstjänsten. Även om vi strävar efter det, kan vi inte heller garantera att Inloggningstjänsten alltid fungerar. Vi kan när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Inloggningstjänsten eller åtkomsten till den.

Ändring av villkoren

SVT kan när som helst ändra användarvillkoren för Inloggningstjänsten. Vi kommer att informera dig endast om större ändringar som t.ex. påverkar innehållet i Inloggningstjänsten, vår behandling av dina personuppgifter eller dina rättigheter. Du kommer inte att få information om mindre ändringar. Se därför till att du håller dig informerad. Om du använder Inloggningstjänsten efter att användarvillkoren ändrats anses du ha godkänt ändringen. I annat fall får du logga ut och inte använda ditt konto.

Barn under 13 år

För att få skapa ett användarkonto krävs det att du är 13 år eller äldre. Användarkonto för barn som är yngre än 13 år (”Barn”) kan endast skapas efter godkännande av Barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare som har skapat ett användarkonto för sitt Barn ansvarar för att användarvillkoren följs. Vårdnadshavaren behöver dessutom i förekommande fall godkänna de förändringar av användarvillkoren som SVT informerat om för att Barnet ska kunna fortsätta använda Inloggningstjänsten.

Melodifestivalen-appen

Barn kan utan vårdnadshavarens godkännande skapa användarkonto i Inloggningstjänsten som enbart gör det möjligt att rösta i Melodifestivalen (se även Behandling inom SVTs publicistiska verksamhet nedan).

Personuppgiftsbehandling

Behandling utanför SVT:s publicistiska verksamhet

SVT kan, beroende på vilken digital tjänst du använder, behandla uppgifter om ditt namn, användarnamn, din ålder, ditt kön, dina kontaktuppgifter inkl. postnummer, dina vänkopplingar, din avatar samt din aktivitet - såsom chatt eller spel på skoj m.m. - för att du ska kunna få bl.a. anpassat innehåll, skräddarsydda rekommendationer, fortsatt tittning mellan enheter, information om för dig relevant utveckling och innehåll i tjänsterna m.m. För det fall du använder inloggningstjänsten i flera av SVT:s digitala tjänster kan dina personuppgifter inkl. aktivitet delas mellan dessa digitala tjänster. Vi har rätt att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla Inloggningstjänsten och all därtill kopplad funktionalitet till dig, s.k. avtalsgrund.

Du kan även koppla på inloggningsfunktionen i ditt Apple- eller Googlekonto för att förenkla inloggningen till SVT. I detta fall ger du respektive företag information om att du använder våra digitala tjänster. Apple respektive Google är ansvariga för den behandling av dina uppgifter som sker hos dem. Det är en direkt relation mellan dig och Apple eller Google som inte berör SVT.

Ditt namn och användarnamn samt din aktivitet inom våra digitala tjänster som använder Inloggningstjänsten kan vara synliga för andra användare av samma digitala tjänster.

SVT lagrar dina uppgifter så länge du har ett konto. De raderas efter att du tagit bort ditt användarkonto. Om du inte använt ditt användarkonto under 18 månader kommer du att få ett e-postmeddelande från oss. Om du inte loggar in på ditt konto inom två veckor efter att du fått e-postmeddelandet kommer vi att ta bort ditt konto samt den data som finns kopplad till det.

Dina personuppgifter kan lämnas till de leverantörer som SVT anlitar för behandling av personuppgifter och deras underleverantörer. Det kan dessutom hända att SVT behöver lämna ut dina uppgifter till en myndighet i enlighet med tvingande svensk lagstiftning. SVT strävar efter att dina uppgifter behandlas/lagras inom EU och EES. Det kan dock hända att vissa personuppgifter behöver behandlas utanför EU/EES till följd av att SVT anlitat en utomstående leverantör för behandling. Vill du få mer information, kontakta oss på dataskyddsforordningen@svt.se.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter om dig vi behandlar samt begära rättelse om dina uppgifter inte är korrekta. Utöver det har du rätt att begära att SVT begränsar behandlingen under tiden vi undersöker om dina uppgifter är korrekta. Du har även rätt att få dina uppgifter i strukturerat, maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på dataskyddsforordningen@svt.se.

Du kan alltid vända dig med eventuella klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (http://www.imy.se).

Barn under 13 år

Om du som vårdnadshavare har skapat ett användarkonto för ditt Barn gäller ovan för SVT:s behandling av ditt Barns personuppgifter. Genom att godkänna att användarkonto skapas samtycker du till denna behandling. Samtycke kan återkallas när som helst genom att ta bort användarkontot.

SVT behandlar även din e-postadress för att kunna inhämta ditt godkännande.

Behandling inom SVT:s publicistiska verksamhet

Om du interagerar med programrelaterat innehåll i våra digitala tjänster kan det hända att ditt namn, användarnamn, ålder och din aktivitet - såsom röstning, tävling, frågor m.m. samt andra uppgifter som du lämnat till oss - behandlas för att utgöra en del av eller annars ligga till grund för publicering av våra program.

Personuppgiftsbehandling som utgör en del av eller som ligger till grund för publicering av våra program sker inom SVT:s publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i Dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Vi gör alltid vårt yttersta för att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

Kontakt

Har du några frågor om SVT:s behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsforordningen@svt.se.