Är du i riskzonen för utmattningssyndrom?

Edit: "We can't do it"

Några vanliga kroppsliga, psykiska och kognitiva symptom som drabbar dem som lider av utmattningssyndrom.

Om Utmattningssyndrom (UMS)

Utmattningssyndrom (UMS) är en sjukdom som beror på för hög stressbelastning under för lång tid med brist på återhämtning, orsaken är vanligtvis att finna både i privatlivet och arbetslivet, en kombination av båda är vanligt bland patienterna med utmattningssyndrom.

Utmattningssyndrom karaktäriseras av påtaglig brist på energi. Sömnstörning, koncentrations- och minnessvårigheter är vanliga.

Symtomen man får vid ökad stressbelastning är både kroppsliga och psykiska. Vid UMS får man samma sorts symtom som vid all typ av stressbelastning. Skillnaden är att att symtomen blir fler, mer ihållande och mer uttalade.

Kroppsliga symptom vid UMS

◾Sömnstörningarna är ofta stora. Svårt att sova och ständiga uppvaknanden

◾Trötthet större delen av dagen

◾Orolig mage

◾Huvudvärk, oftast som spänningshuvudvärk men ibland migrän

◾Yrsel och ostadighetskänsla

◾Tryck över bröstet

◾Hjärtklappning

◾Värk i nacke och axlar

Kognitiva symptom vid UMS

◾Det logiska strukturerade tänkandet är försämrat

◾Koncentrationen blir sämre, du får svårt att hålla fokus i samtal

◾Man kan få svårt att läsa böcker, tidningar kan gå bättre

◾Minnet kan påverkas betydligt, ibland tror man att man håller på att bli dement

◾Man har svårt att hålla många bollar i luften samtidigt

◾Svårt att hålla en röd tråd i tankar och samtal

Psykiska symptom vid UMS

◾Nedstämdhet, ibland dödsönskan

◾Periodvis glädjelöshet

◾Hopplöshet

◾Oro

◾Ångest

◾Panikångestattacker

Många som blir utmattade går med symptom i flera år innan kroppen och hjärnan säger stopp. Utmattning är till stor del en arbetsgivarfråga och det är din arbetsgivare som har till uppgift att förebygga detta på arbetsplatsen. Börjar man må dåligt producerar man också sämre på jobbet.

Vad gör jag om jag känner att jag är i riskzonen för utmattningssyndrom?

De enda evidensbaserade behandlingsåtgärderna för att förkorta sjukskrivningstiden vid utmattningssyndrom är åtgärder på arbetsplatsen.

Om du känner av symtom ska du som första åtgärd prata med din arbetsgivare. Be om att få diskutera upplägget på dina arbetsuppgifter och berätta hur du känner. Sätt dig ner själv och fundera och skriv en lista över de saker som upptar din tid. Hur ser mitt liv ut? Kan jag göra förändringar? Finns det saker som jag kan prioritera bort?

Upplever du att du behöver professionell hjälp, ska du om möjligt uppsöka företagshälsovården som är knuten till din arbetsplats, eller vända dig till din vårdcentral. Vissa landsting har specialistkliniker inriktade på stressrelaterade problem. Ta via företagshälsovården eller vårdcentralen reda på vad som gäller i din region.

Källa: Institutet för stressmedicin

Mer läsning om utmattningssyndrom:

Råd och behandling vid stress

Vårdguiden om utmattningssyndrom