#KampenOmKroppen

kampen
Kampen om kroppen

På sociala medier vill många ta makten över idealen. Men går det att vinna i kampen om kroppen? Edit satsar hela veckan på kroppspositivism.

Forskning visar att dagens pinnsmala kroppsideal har en mängd negativa psykologiska effekter. Kroppspositivismen, som växer och växer på sociala medier, vill ändra på det. Under hashtagar som #CelebrateMySize och #BodyPositivity bekämpas idealen med andra bilder. Men alla tycker inte att det är den bästa lösningen. När vi för första gången själva kan styra våra medieflöden – borde vi inte rikta blicken mot helt andra saker än vår egen selfiekamera?

En kvinna som ser en bild på en stereotypt pinnsmal kropp blir tillfälligt lite sämre på matte. Hon blir också mindre sugen på att ägna sig åt ledarskap, får en dipp i självförtroendet och känner skam. Forskning visar gång på gång att mediers trånga kroppsideal har negativa konsekvenser för mottagarnas mentala mående.*

Man skulle med andra ord kunna kalla traditionella mediers, ofta retuscherade, bilder för ”kroppsnegativism”.

Med sociala medier kan vi för första gången bestämma själva vilka bilder som ska nå oss. Kroppspositivismen utnyttjar det för att fylla flödena med andra kroppstyper, och lägga ut selfies för att få egna peppiga komplimanger för kroppar som bryter mot idealen.

Men vissa är rädda att alla miljontals selfies bara spär på utseendefokuseringen. Om det långsiktiga målet är att inte alls bry sig så mycket om hur man ser ut – att bli ”kroppsneutral” – måste negativismen först vägas upp med positivism? Eller kan man gå direkt mot målet, genom att titta på något annat än sin egen spegelbild?

Och är det ens möjligt för enskilda individer att skydda sig från påverkan av skyltdockor, hollywoodfilmer och schamporeklamer genom ett noga kontrollerat instagramflöde?

Och hur är det vara man i den här rörelsen – att å ena sidan inte ha lika hög utseendepress och å andra sidan mindre utrymme att prata om sin osäkerhet?

Följ med Fanna Ndow Norrby på en hundraårig resa av kroppsbilder.

Lilly & Josefin hyllar modiga män utan kroppskomplex i Riksdagen.

SVT Edit satsar hela veckan på #KampenOmKroppen och det är även ämnet i premiären av Edit: Talkshow med Parisa Amiri.

Följ oss i sociala medier för att inte missa något: Facebook, Twitter, Instagram.

 

*Källor: Davies, Spencer och Steele: "Clearing the air” (2005), Fredrickson och Roberts: "Objectification Theory" (2007), Paul G. Davies: "Consuming images” (2002)

Edit

#svtedit