editgrid

Edit

#svtedit

SVT Edit fångar samtidens stora frågor i allt från små klipp och webbserier till personliga texter och en talkshow inför publik. Vi får dig att tänka, känna, småle, skratta och kanske bli arg.

Just nu finns inga avsnitt av Edit tillgängliga.

Artiklar