Elias Aaron Johansson

Skärvor av ett språk

Vad händer med vårt nationella minoritetsspråk jiddisch?

Jiddisch är ett av Sveriges minoritetsspråk men få talar det numera. De äldsta som har kunnat språket blir allt färre, och de yngre har ingenstans att lära sig. Men vi lever i en tid av förändring och jiddisch i Sverige är under utveckling.

Söndagar 18.30
Just nu finns inga avsnitt av Skärvor av ett språk tillgängliga.