Skådespelare och medarbetare

SKÅDESPELARE – EN PILGRIMS DÖD

Avsnitt 1

Lars Martin Johansson – Rolf Lassgård

Eriksson – Helena af Sandeberg

Nilsson – Jacob Ericksson

Waltin – Jonas Karlsson

Mattei – Ellen Jelinek

Lewin – Henrik Norlén

Bäckström – Claes Malmberg

Berg – Kjell Bergqvist

Persson – Johannes Brost

Forselius – Lars-Erik Berenett

Jarnebring – Per Svensson

Wijnbladh – Anders Johannisson

Krassner – Scott Ackerman

Berg jr – Johan Hedenberg

Flykt – Jimmy Lindström

G:son Henning – Göran Ragnerstam

LMJs sekreteriare – Ia Langhammer

Överåklagare – Sofia Rönnegård

Pressansvarig – Tobias Aspelin

Direktör – David Mjönes

Chefredaktör – Stefan Isaksson

Som sig själv – Anna Hedenmo

 

Avsnitt 2

Lars Martin Johansson – Rolf Lassgård

Eriksson  –   Helena af Sandeberg

Waltin  –  Jonas Karlsson

Mattei – Ellen Jelinek

Lewin – Henrik Norlén

Bäckström – Claes Malmberg

Hedberg – Ulf Friberg

Berg – Kjell Bergqvist

Forselius  –  Lars Erik Berenett

Jarnebring – Per Svensson

Wijnbladh – Anders Johannisson

Krassner – Scott Ackerman

Berg jr – Johan Hedenberg

Pia Hedin – Lena B Eriksson

Söderström – Christer Fant

Sarah Weissman – Ashley McKinney

G:son Henning – Göran Ragnerstam

LMJs sekreteriare – Ia Langhammer

M´Boye – Jonas William Wahlstedt

Göransson – Björn Wahlberg

Martinsson – David Ragnborg

Linda Mattei – Katarina Weidhagen

Vindeln –  Bengt CW Carlsson