Fågelungar

Tretåig mås med unge.
Tretåig mås med unge.

En del av fångelungarna har blivit riktigt stora, andra har precis börjat titta ut från sina föräldrars skyddande fjäderdräkter.

Hos den tretåiga måsen kläcktes äggen tidigt, två ägg kläcktes i det revir vi har följt. Dessvärre inträffade en olycka förra veckan och en unge föll ur boet. Den unge som är kvar ser ut att växa bra och kan bli flygfärdig inom kort.

Lunnefågelns unge har länge gömt sig och varit svår att se skymten av. Men så placerades en kamera i lunnefågelns grotta och vi fick se den lilla ungen för första gången. Till utseendet är det svårt att se att det är en unge till en lunnefågel men när den blivit större kommer den se exakt likadan ut som mor och far. När lunneungen blivit stor nog att kunna flyga kommer den ge sig ut på öppet hav.

Toppskarvarnas ungar var de första vi fick se på Fågelön och ungarna, som idag är fyra stycken har blivit riktigt stora. Det är trångt i boet och föräldrarna vill nog gärna att ungarna ska klara sig på egen hand snart. Ett par gånger har en unge fallit ur reviret men eftersom de är så pass stora klarar ungarna att flyga upp till säkerhet igen.

Tordmulen är nykläckt och en unge vi inte har fått se mycket av. Men på samma vis som med lunnefågeln placerades en kamera även i tordmulens grotta. Dessvärre är den här ungen mycket skygg och håller sig helst på säkert avstånd från omvärlden.

Gråtruten som bor på ängen kläckte två ungar tidigt i sommar, idag är ungarna så pass stora att de gärna strosar omkring på egen hand även om just det inte uppskattas allt för mycket av mor och far. Gråtruten är känd för att äta vad som helst, även andras ungar och ägg.

Sillgrissleungar kryllar det av på Fågelön även om de gärna gömmer sig under föräldrarnas fjäderdräkter. Tidigt i juli inträffade den stora grisslingen och hundratals fågelungar hoppade från reviren för att ta sig ut i vattnet där pappan väntade.